คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6 มิ.ย. 54 เตรียมพบกับ บทเรียน Online
เรื่อง “การพัฒนาSoftware ด้านวิทยาศาสคร์การกีฬาด้วย vb 2010 Express”
สนใจระบุชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาและ E-Mail เพื่อรับรหัสผ่านเข้าสู่บทเรียน 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ