Intro Gymnastic Group B

SPSS 113 Gymnastic

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

 น้ำใจนักกีฬา

วันเวลาเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่ม B  เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น. – 10.30 น.
สถานที่เรียน  ห้องฝึกยูโด อาคารอเนกประสงค์

ข้อตกลงเกี่ยวกับวันและเวลามาเรียน
เวลา 08.30 เริ่มเช็คชื่อและเริ่มเรียนเลยไม่คอย
มาสายได้ไม่เกิน 10 นาที
มาสายเกิน 10นาที หัก 5 % ของคะแนนทั้งหมดและถือว่าขาดเรียนในวันนั้น
ยกเว้น มีเหตุผลที่สมควร
ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต้องส่งใบลาทุกครั้ง
ขาดหักคะแนนครั้งละ 10 % ของคะแนนทั้งหมด
มาเรียนตามเวลา มีคะแนนเพิ่มพิเศษให้ 10% ของคะแนนทั้งหมด
การลา ลากิจบอกล่วงหน้า   ลาป่วยมีใบแพทย์ 
ป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้มาคุยกันเวลาเรียน หรือ ที่ห้องฝ่ายการศึกษา

การแต่งกาย
เสื้อยืดคอกลมของวิทยาลัย ฯ
กางเกงวอล์มขายาว ของวิทยาลัย ฯ
รองเท้าดูตามความเหมาะสม

การใช้โทรศัพท์
ปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเสียง

การเรียนการสอน
การเรียน  (เวลาเรียน ความตรงต่อเวลา 10 %)
บักทึกการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ใน web blog
เข้า Google พิมพ์ phavadol
เขียนชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา e-mail  ในหัวข้อที่เรียน ภายใน web blogส่งภายในวันเสาร์ เวลา 24.00 น.
ไม่ส่งบันทึกการเรียน หักครั้งละ 1% ของคะแนนทั้งหมด
คนส่งจะได้รับ e-mail ตอบกลับจาก อาจารย์

การสอบ   (70 %)
สอบปฏิบัติหลังท้ายชั่วโมงเรียน    (50 %)
สอบข้อเขียน วิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬายิมนาสติก  (20 %)

งานที่มอบหมาย   (10 %)
ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการเรียนวิชายิมนาสติก
ทำเป็นรายงานแบบ digital โดยพิมพ์ด้วย Microsoft Word
ส่งที่ E-mail Address : raktavee54@gmail.com
เขียนชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา e-mail และวิชาที่เรียน ด้วย
ส่งภายในวันที่ 19  กันยายน  2554

 

Men Gymnastics
 
Women Gymnastics
 
 

 Gymnastics
 
 
 
 
Advertisements

เกี่ยวกับ phavadol

Lecturer at College of Sports Science and Technology Mahidol University
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ยิมนาสติก B คั่นหน้า ลิงก์ถาวร