ป้องกัน: ศศ.บ. วิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Advertisements

เกี่ยวกับ phavadol

Lecturer at College of Sports Science and Technology Mahidol University
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ชีวกลศาสตร์_ศศ.บ. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

เรื่องนี้มีรหัสผ่านป้องกัน ใส่รหัสผ่านเพื่อดูความเห็นใด ๆ