Advance Sports Biommechanics

SPSS 651 Advance Sports Biomechanics

Review Matrix

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
ทบทวนเรื่องเมตริกซ์

  1. ความหมายของเมตริกซ์  (ไฟล์ pdf)
  2. Assignment I(ความหมายของเมตริกซ์ ไฟล์ word)
  3. Assignment I ความหมายของเมตริกซ์  (ไฟล์ pdf)
  4. การบวกเมตริกซ์และอินเวอร์สการบวก
  5. การคูณเมตริกซ์ด้วยจำนวนจริง
  6. การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์
  7. ดีเทอร์มิเน้นต์
  8. การหาอินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์
  9. การใช้เมตริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
Advertisements

เกี่ยวกับ phavadol

Lecturer at College of Sports Science and Technology Mahidol University
ข้อความนี้ถูกเขียนใน นักศึกษา ปโท คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s