นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ

เทคโนโลยีการกีฬา
(Sports technology)
“นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ”

งานเดี่ยว

ให้นักศึกษาพิมพ์รหัสนักศึกษาและนำความรู้ที่ได้ในกลุ่มใส่ในช่อง “ความเห็น”

 • นำความรู้ที่ได้ในกลุ่ม เขียนเป็นบทความสั้น ๆไม่เกิน 15 บรรทัด ( 40 นาที )
  • ประกอบด้วย
   • หัวข้อ 1 บรรทัด
   • เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง 6 – 8 บรรทัด
   • สรุป 1-2 บรรทัด
   • เอกสารอ้างอิง 3 – 4 บรรทัด

 

เกี่ยวกับ phavadol

Lecturer at College of Sports Science and Technology Mahidol University
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ปี 4 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

114 ตอบกลับที่ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ

 1. บุษยากร สาธิตธรรมพร พูดว่า:

  กลุ่ม10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 2. ภคพร ชุมชอบ 5870144 พูดว่า:

  กลุ่ม10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 3. นางสาวกัลยกร ไทรกุล 5870111 พูดว่า:

  กลุ่ม10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 4. ณัฏฐ์ษา หุ่นแก้ว พูดว่า:

  กลุ่มที่10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 5. ธนัญชนม์ เดชไชยศรี พูดว่า:

  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 6. ธนัญชนม์ เดชไชยศรี พูดว่า:

  กลุ่ม 10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 7. ภูมิพัฒน์ ยี่ตัน 5870083 วท.บ. พูดว่า:

  กลุ่ม10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 8. จริยา อัศจรรย์ พูดว่า:

  กลุ่ม 7 นางสาวจริยา อัศจรรย์ 5870053
  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 9. Anantaya saiboonkamol พูดว่า:

  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการชู้ตที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 10. พิมพ์ดารินทร์ มูลอินต๊ะ พูดว่า:

  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 11. ประภัสสร ธิติปรีชา พูดว่า:

  5870137
  นวัตกรรมรองเท้าในกีฬาบาสเกตบอล
  การใช้รองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันอาการบาดเจ็บได้ ยกตัวอย่างเช่น รองเท้ากีฬาของไนกี้ รุ่น รีแอค เป็นรองเท้าเฉพาะกีฬาบาสเก็ตบอล มีพื้นโฟมน้ำหนักเบาไม่หนักเท่า ทำให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ซับพอตการ
  กระแทก แถมทนและอยู่กับเราได้นานๆ อีกตัวอย่างนึงคือ under amour รุ่น curry5 สามารถเล่นได้ทุกพื้นสนามถูกออกแบบมาให้พื้นเป็นยางแบบพิเศษ ข้อตัวแต่มี เชือกแบบ
  Lock down ทำให้กระชับเท้ารอบด้าน 360• ป้องกันการขาพลิก
  นวัตกรรมรองเท้าแต่ละยีห้อและรุ่นก็มีข้อดีและประโยชน์ที่แต่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานและจุดประสงค์ของแต่ละคน
  http://www.sanook.com
  http://www.limstreet.com
  http://www.gogoli.com

 12. อินทุกร สุขแม้น พูดว่า:

  5870162
  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 13. นันทกาญจน์ ผลาเกตุ พูดว่า:

  รหัสนักศึกษา 5870072
  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 14. Anantaya saiboonkamol พูดว่า:

  5870102
  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการชู้ตที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 15. จิิิรวดี. สมสะอาด พูดว่า:

  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 16. นาณัฐพล พวงลำเจียก 5870087 วท.บ. พูดว่า:

  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  โดยเราจะใช้เครื่องมาคตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด
  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled

 17. จิรภัทร พงษ์สาลี พูดว่า:

  นายจิรภัทร พงษ์สาลี 5870118
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  3.https://www.srisangworn.go.th;chapter02-079
  4.การคำนวณ HR https://www.mt.mahidol.ac.th >automateReport

 18. ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสด์ พูดว่า:

  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  โดยเราจะใช้เครื่องมาคตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด
  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled

 19. นางสาวทิพวัลย์ ธัญชนก พูดว่า:

  ความรู้ที่ได้จากการทำงานกลุ่มในหัวข้อ”นวัตกรรมรองเท้า”
  ทำให้ได้รู้ถึงการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการกีฬาอย่างรองเท้าซึ่งในปัจจุบันใน Nike ได้มีการนำวัสดุที่มีน้ำหนักเบาอย่าง โฟม มาเสริมพื้นรองเท้ามีน้ำหนักเบา นุ่ม ไม่ลื่น เกาะพื้น และยังช่วยลดแรงกระแทกของข้อต่อต่างๆ และยังมีนวัตกรรมของรองเท้ายี่ห้ออื่นๆ เช่น under amour ที่มีการทำพื้นรองเท้าให้กระชับพอดีกับฝ่าเท้า ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหว ตัวรองเท้าใช้ผ้าทอ ช่วยระบายอากาศในขณะสวมใส่ เชือกรองเท้าใช้การ ผูกแบบ lock down ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทชั้นนำในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องแต่งกายกีฬาได้มีการผลิตที่มีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติการใช้งานทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกซื้อก็อยู่ในความพึงพอใจและความเหมาะสมในการใช้งานของตัวผู้เลือกซื้อ

  ทิพวัลย์ ธัญชนก 5870064 วทบ

 20. เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกได้ รุ่น nike HyperAdapt 1.0
  โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน

  “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซ็นเซอร์และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ” Tiffany Beers ซีเนียร์อินโนเวเตอร์ของ Nike อธิบาย “และจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”

  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด

 21. นาย อภิสิทธิ์ ช่างเหล็ก 5870105 พูดว่า:

  เรื่อง รองเท้าบาสกับการเคลื่อนไหว
  ในปัจจุบันรองเท้าบาสมีความหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งนักกีฬาบางคนที่มีฝีมือ หรือ มีชื่อเสียง ก็ได้รับการวิจัยจากแบนด์ดังๆ เช่น ไนกี้ ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาโดยเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของไนกี้เท่านั้น คือเป็นเม็ดโฟมเป็นพื้นรองเท้า ช่วยลดแรงกระแทกได้มาก อีกแบนด์เป็นของ under amour มีพื้นรองเท้าพืเศษที่เล่นได้ทุกพื้นสนาม มีแผ่นรองเท้าที่หุ้มข้อเท้า ใช้การผูกเชื่อแบบ lockdown จะช่วยกระชับเท้า 360 องศา
  ทั้งนี้รองเท้าจะมีจุดเด่นที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาจะเลือกใช้แบบไหน เพราะมีความถนีดและการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน
  http://www.favforward.com
  http://www.limstreet.com
  http://www.gogoli.com
  http://www.sanook.com

 22. น.ส.วรธิดา เทียวพานิช พูดว่า:

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง
  กีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียง มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท ปนะเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน นวัฒกรรมที่นำมาใช้ฝึกซ้อม มีหลายรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเภท ที่แข่ง

  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัฒกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการปรับท่าทางในการดึงใบพาย ให้ใกล้เคียงกับการพายในน้ำมากที่สุดและสะดวกต่อการนำข้อมูล เช่น มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหวความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด
  กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

  เอกสารอ้างอิง
  Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 23. นายกษิดิศ ศรีสุวรรณ พูดว่า:

  ชื่อนายกษิดิศ ศรีสุวรรณ 5870110

  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis ‭https://www.kickstarter.com‬
  2.Introduction ta tennis :‭https://thaimooc.org/comres/conrse-vit‬ 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis ‭https://www.kickstarter.com‬
  2.Introduction ta tennis :‭https://thaimooc.org/comres/conrse-vit‬ 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  3.‭https://www.srisangworn.go.th;chapter02-079‬
  4.การคำนวณ HR ‭https://www.mt.mahidol.ac.th‬ >automateReport

 24. นางสาวพัชรวดี สุขเจริญ วท.บ 5870080 พูดว่า:

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง
  – กีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียง มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท ปนะเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน นวัฒกรรมที่นำมาใช้ฝึกซ้อม มีหลายรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเภท ที่แข่ง

  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัฒกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการปรับท่าทางในการดึงใบพาย ให้ใกล้เคียงกับการพายในน้ำมากที่สุดและสะดวกต่อการนำข้อมูล เช่น มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหวความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด
  สรุป -กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น
  เอกสารอ้างอิง – Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 25. เอกราช สวนรักษา 5870163 ศศบ พูดว่า:

  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  3.https://www.srisangworn.go.th;chapter02-079
  4.การคำนวณ HR https://www.mt.mahidol.ac.th >automateReport

 26. กชกร โกวินธนาพัฒน์ พูดว่า:

  รหัส5870051
  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 27. เพ็ญนภา ทั้งสุข พูดว่า:

  5870478 เพ็ญนภา ทั้งสุข วท.บ.

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง
  กีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียง มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน นวัฒกรรมที่นำมาใช้ฝึกซ้อม มีหลายรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเภทที่แข่ง

  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัฒกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการปรับท่าทางในการดึงใบพาย ให้ใกล้เคียงกับการพายในน้ำมากที่สุดและสะดวกต่อการนำข้อมูล เช่น มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหวความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด
  กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

  อ้างอิง

  Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 28. นพเก้า คงเอียง พูดว่า:

  นพเก้า 132
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  3.https://www.srisangworn.go.th;chapter02-079
  4.การคำนวณ HR https://www.mt.mahidol.ac.th >automateReport

 29. นายธนบดี อุรพนม 5870065 วทบ พูดว่า:

  นายธนบดี อุรพนม 5870065 วทบ
  -เรื่อง รองเท้าบาสกับการเคลื่อนไหว
  ปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรง การเลือกเล่นแต่ละชนิดกีฬาเป็นสิ่งที่ดีนั้น ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นต้องมีการคำนึงถึงสรีระร่างกายของแต่ละบุคคลต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ในการเล่น
  การเล่นบาสเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากในการออกกำลังกาย ซึ่งการเล่นนั้นรองเท้ายังเป็นส่วนสำคัญในการเล่นกีฬาเพื่อช่วยลดแรงกระแทก กระชับข้อเท้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  กลุ่มตัวอย่างรองเท้าที่เป็นนวัตกรรมทางกีฬาที่ก้าวหน้า ไนกี้ รีแอด อันเดอร์ อาร์เมอร์ ยังเป็นอีกทางเลือกของการใช้งานในการเล่นกีฬาบาส ซึ่งขึ้นอยู่กับการวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานและสถานการณ์
  แหล่งอ้างอิง
  http://www.favforward.com
  http://www.limstreet.com
  http://www.gogoli.com
  http://www.sanook.com

 30. ณัฐสิทธิ์ รอดจันทร์ พูดว่า:

  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite สามารถคำนวณ HR,การออกเเรงกล้ามเนื้อ,องศาการเคลื่อนไหว เเละนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ Peak Performance.
  ณัฐสิทธิ์ รอดจันทร์ 5870060 วท.บ
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  3.https://www.srisangworn.go.th;chapter02-079
  4.การคำนวณ HR https://www.mt.mahidol.ac.th >automateReport

 31. พิมพ์ดารินทร์ มูลอินต๊ะ วท.บ. พูดว่า:

  รหัส 5870081

  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 32. เอกภพ รู้รักษา พูดว่า:

  เรื่อง รองเท้าบาสกับการเคลื่อนไหว
  ในปัจจุบันรองเท้าบาสมีความหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งนักกีฬาบางคนที่มีฝีมือ หรือ มีชื่อเสียง ก็ได้รับการวิจัยจากแบนด์ดังๆ เช่น ไนกี้ ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาโดยเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของไนกี้เท่านั้น คือเป็นเม็ดโฟมเป็นพื้นรองเท้า ช่วยลดแรงกระแทกได้มาก อีกแบนด์เป็นของ under amour มีพื้นรองเท้าพืเศษที่เล่นได้ทุกพื้นสนาม มีแผ่นรองเท้าที่หุ้มข้อเท้า ใช้การผูกเชื่อแบบ lockdown จะช่วยกระชับเท้า 360 องศา
  ทั้งนี้รองเท้าจะมีจุดเด่นที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาจะเลือกใช้แบบไหน เพราะมีความถนัดและการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
  http://Www.favforward.com
  http://www.limstreet.com
  http://www.gogoli.com
  http://www.sanook.com

 33. นาย ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู พูดว่า:

  ->หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกเองได้รุ่น Nike HyperAdapt 1.0

  ->เนื้อเรื่อง โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน
  “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซ็นเซอร์และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ” Tiffany Beers ซีเนียร์อินโนเวเตอร์ของ Nike อธิบาย “และจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”
  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด

  ->สรุป โดยรองเท้าคู่นี้จะช่วยลดเรื่องการออกกำลังกายอยู่แล้วต้องก้มลงมาผูกเชือก ลดอาการบาดเจ็บและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  ->อ้างอิง https://www.catdumb.com/nike-self-lacing-717/
  https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/nike-self-lacing-price/
  https://www.thairath.co.th/content/593181

 34. riwsaki407 พูดว่า:

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง

  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพสำหรับท่าทาง หรือเทคนิคในการดึงใบพาย สะดวกต่อการนำข้อมูลการเคลื่อนไหว เช่น มุมของข้อต่อ ความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ได้มากที่สุดโดยใกล้เคียงกับการพายในน้ำ
  กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

  Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 35. นางสาวสกุลณา น้องแก้ว วท.บ. 5870480 พูดว่า:

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง
  กีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียง มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน นวัฒกรรมที่นำมาใช้ฝึกซ้อม มีหลายรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเภทที่แข่ง
  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัฒกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการปรับท่าทางในการดึงใบพาย ให้ใกล้เคียงกับการพายในน้ำมากที่สุด และสะดวกต่อการนำข้อมูล เช่น มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหวความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด
  กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

  อ้างอิง
  Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 36. น.ส.นิรัชชา รู้คุณ 5870134 พูดว่า:

  เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกได้ Nike รุ่น ไฮเปอร์อแดป 1.0
  โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน

  “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซ็นเซอร์และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ” Tiffany Beers ซีเนียร์อินโนเวเตอร์ของ Nike อธิบาย “และจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”

  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด
  อ้างอิงฃ
  https://www.catdumb.com/nike-self-lacing-717/
  https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/nike-self-lacing-price/
  https://www.thairath.co.th/content/593181

 37. น.ส.บุญสิตา แสนศิลา พูดว่า:

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง

  กีฬาเรือกรรเชียง มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท ทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน นวัฒกรรมที่นำมาใช้ฝึกซ้อม มีหลายรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเภท ที่แข่ง

  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัฒกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการปรับท่าทางในการดึงใบพาย ให้ใกล้เคียงกับการพายในน้ำมากที่สุดและสะดวกต่อการนำข้อมูล เช่น มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหวความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด
  กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

  อ้างอิง
  Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 38. โชติรส พลอยมีรัศมี 5870057 วท.บ. พูดว่า:

  ชีวกลศาสตร์กับเรือกรรเชียง

  กีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียง มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท ปนะเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน นวัฒกรรมที่นำมาใช้ฝึกซ้อม มีหลายรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับประเภท ที่แข่ง

  Rowing Machine และอุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์ เช่น กล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงได้ คู่กับการติดเซ็นเซอร์ตามตัวนักกีฬา เป็นนวัฒกรรมที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการปรับท่าทางในการดึงใบพาย ให้ใกล้เคียงกับการพายในน้ำมากที่สุดและสะดวกต่อการนำข้อมูล เช่น มุมของข้อต่อในการเคลื่อนไหวความเร็วของแขนและขาในการดึงใบพายแต่ละครั้ง มาวิเคราะห์ และเก็บสถิติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด
  กล่าวได้ว่านวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาเรือกรรเชียง ไม่ว่าจะเป็น Rowing Machine หรืออุปกรณ์ทางชีวกลศาสตร์จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

  References

  Joel R. Martin and Bryan St. Andrews. 2555. A Biomechanical Analysis of Rowing. [ระบบออนไลน์]. https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_Rowing_StAndrews_FINAL2.pdf. (5 กันยายน 2561).

  Rowing in Motion.  2557.  Designing a Measurement System for Rowing: Force and Power on the Oar. [ระบบออนไลน์].    https://www.rowinginmotion.com/designing-measurement-system-rowing-force-power-oar/   (5 กันยายน 2561).

  Siamsport. เรือนำเทคโนโลยียกระดับฝีพายใช้เเอพเก็บสถิติวัดความเเกร่ง. [ระบบออนไลน์]. http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65005. (5 กันยายน 2561).

  Volker Nolte. Biomechanics of Rowing. [ระบบออนไลน์]. http://www.worldrowing.com/uploads/files/3Chapter3.pdf. (5 กันยายน 2561).

 39. เด่นภูมิ เด่นลำไพ พูดว่า:

  Rugby scrum
  การเข้า scrum สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากหลายกรณีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุในการบาดเจ็บของนักกีฬารักบี้ ซึ่งมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจเกิดจากมุมในการเข้า scrum ถ้ามุมในการก้มต่ำกว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้า scrum แต่ถ้ามุมมากกว่าจะมีโอกาสในการบาดเจ็บสูงกว่า และถ้าขนาดของผู้เล่นแถวหน้าไม่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะมีสิทธิเกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า โดยทราบจากการทดลองที่นำ force plate มาติดไว้กับ subject และนำภาพที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์การบาดเจ็บโดยคอมพิวเตอร์
  จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้สามารถหาสาเหตุจากการบาดเจ็บและหาทางลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการ scrum ได้.
  อ้างอิง
  1. Occurrence of cervical spine injuries during the rugby scrum
  Merrick J Wetzler, Toks Akpata, William Laughlin, Andrew S Levy
  The american journal of sports medicine 26 (2), 177-180, 1998

  2.An integrated measurement system for analysing impact biomechanics in the rugby scrum
  Ezio Preatoni, Andreas Wallbaum, Nicholas Gathercole, Stephen Coombes, Keith A Stokes, Grant Trewartha
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology 226 (3-4), 266-273, 2012

  3.An interim evaluation of the effect of a new scrum law on neck and back injuries in rugby union
  Simon Gianotti, Patria Hume, Will Hopkins, Joseph Harawira, Rebecca Truman
  British journal of sports medicine, 2008

 40. พิมพ์นิภา โภควิทิตกุล พูดว่า:

  รหัสนักศึกษา 5870143 ศศ.บ.

  “นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ (miCoach SPEED_CELL)”

  ปัจจุบัน Adidas ได้ทำรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ โดยการฝังชิพประมวลผลที่พื้นรองเท้า ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 360 องศา เพื่อประเมินว่านักกีฬาหรือนักฟุตบอลที่สวมใส่รองเท้าคู่นี้ ได้ใช้ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วสูงสุด จำนวนของการสปริ้นท์ ระยะทางหรือความถี่ของการวิ่ง เท่าใด โดยการส่งสัญญาณ Wireless ไปยังอุปกรณ์รับข้อมูล อาจจะเป็น iphone ipod หรือ computer ก็ได้ ซึ่งมีหน่วยความจำที่บันทึกค่าสมรรถนะระหว่าง exercise ได้ถึง 7 ชั่วโมง

  สรุป รองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ miCoach SPEED_CELL เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้สามารถรู้ได้ว่าการเล่นฟุตบอลหรือออกกำลังกายในแต่ละครั้ง สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจได้หรือยัง ทำให้มีแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพได้

  อ้างอิง
  1. http://www.daydev.com/life-style/s16-the-thinker/c106-innovation/soccer-innovation-adidas.html
  2. http://www.siamboots.com/equipment-review-adidas-micoach-speedcell.html
  3. https://www.beartai.com/news/itnews/76329

 41. เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกได้ Nike รุ่น ไฮเปอร์อแดป 1.0
  โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน

  “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซ็นเซอร์และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ” Tiffany Beers ซีเนียร์อินโนเวเตอร์ของ Nike อธิบาย “และจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”

  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด
  อ้างอิงฃ
  https://www.catdumb.com/nike-self-lacing-717/
  https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/nike-self-lacing-price/
  https://www.thairath.co.th/content/593181

  • เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกได้ Nike รุ่น ไฮเปอร์อแดป 1.0
   โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน

   “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซ็นเซอร์และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ” Tiffany Beers ซีเนียร์อินโนเวเตอร์ของ Nike อธิบาย “และจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”

   เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด
   อ้างอิง
   https://www.catdumb.com/nike-self-lacing-717/
   https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/nike-self-lacing-price/
   https://www.thairath.co.th/content/593181

 42. วริศรา หมื่นจิตร วทบ 5870088 พูดว่า:

  5870088
  Rugby scrum
  การเข้า scrum สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากหลายกรณีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุในการบาดเจ็บของนักกีฬารักบี้ ซึ่งมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจเกิดจากมุมในการเข้า scrum ถ้ามุมในการก้มต่ำกว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้า scrum แต่ถ้ามุมมากกว่าจะมีโอกาสในการบาดเจ็บสูงกว่า และถ้าขนาดของผู้เล่นแถวหน้าไม่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะมีสิทธิเกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า โดยทราบจากการทดลองที่นำ force plate มาติดไว้กับ subject และนำภาพที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์การบาดเจ็บโดยคอมพิวเตอร์
  -จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้สามารถหาสาเหตุจากการบาดเจ็บและหาทางลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการ scrum ได้
  เอกสารอ้างอิง
  :Injury and biomechanical perspectives on the rugby srcum Br J sport Med,bj sports-2013-092972,2014
  :An integrated measurement system for analysing impact biomechanical in the rugby scrum Journal of sport&engineering and technology 266-273,2012
  :occorrence of cerrical spine injuries during rugby scrum the american jourrnal of sport medicine 177-180,1998

 43. ธนาวิทย์ แสงปัญญาวงศ์ พูดว่า:

  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  โดยเราจะใช้เครื่องมาค เป็นเครื่องมือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งสามารถบันทึกวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ป่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การตีลูก การเตะบอล หรือการสวิงไม้กอล์ฟได้แบบสามมิติ การบันทึกภาพทำในทุกมุมมอง ละเอียดมากกว่าการใช้กล้องวิดีโอ 2 มิติทั่วไป การรายงานผลทำได้แม่นยำโดยมาคจุดตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด

  สรุป
  เราจึงต้องวิเคราะห์มุม และองศาของข้อต่อในทุกๆส่วนของร่างกาย เพื่อให้สามารถนำมาปรับแต่งเทคนิคแก้ไขข้อบกพร่องการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้มุมหรือแนวที่ถูกต้องทำให้เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled (การจับภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพเป็นเรื่องของการจับภาพให้ได้ตรงจังหวะ และในบางครั้งวัตถุอาจกำลังเคลื่อนไหว การจับภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยสื่อว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ทั้งยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการตั้งค่า)

 44. ชยางกูร สระทองจันทร์ 5870056 วท.บ พูดว่า:

  กลุ่ม 2
  Rugby scrum
  การเข้า scrum สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากหลายกรณีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุในการบาดเจ็บของนักกีฬารักบี้ ซึ่งมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจเกิดจากมุมในการเข้า scrum ถ้ามุมในการก้มต่ำกว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้า scrum แต่ถ้ามุมมากกว่าจะมีโอกาสในการบาดเจ็บสูงกว่า และถ้าขนาดของผู้เล่นแถวหน้าไม่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะมีสิทธิเกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า โดยทราบจากการทดลองที่นำ force plate มาติดไว้กับ subject และนำภาพที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์การบาดเจ็บโดยคอมพิวเตอร์
  จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้สามารถหาสาเหตุจากการบาดเจ็บและหาทางลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการ scrum ได้
  เอกสารอ้างอิง
  -Journal of Sports Engineering and Technology 226 (3-4), 266-273, 2012
  -The american journal of sports medicine 26 (2), 177-180, 1998
  -Rebecca Truman British journal of sports medicine, 2008

 45. นายภิเษก ปู่กว๋าง พูดว่า:

  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  2.การออกแรงของกล้ามเนื้อ -> สามารถนำไปพัฒนาร่างกายโดย weight training , resistance exercise เพิ่มความสามารถของแรง
  3.องศาการเคลื่อนไหว ศึกษาและพัฒนาเปลี่ยนแปลงองศา การเสิร์ฟ , การตีลูก , ทำให้มีทิศทางและความแรงที่เพิ่มมากขึ้น
  สรุป
  Body suite analysis for tennis
  ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เราจึงคิดนวัตกรรม Body suite ที่สามารถคำนวน HR , การออกแรงของกล้ามเนื้อ , 1.องศาของการเคลื่อนไหว โดยในการคำนวณสิ่งต่างๆนั้นสามารถนำไปพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น โดย Heart rate สามารถนำมาพัฒนาระบบ Cardiovascular system สามารถยืนวิ่งในสนามได้นานขึ้น
  อ้างอิง
  1.Enflux Exercise clothing: lmprove from Real-time analysis https://www.kickstarter.com
  2.Introduction ta tennis :https://thaimooc.org/comres/conrse-vit 3acmu-mooc%2b201277Ti/about
  3.องศาการเคลื่อนไหวhttps://www.srisangworn.go.th;chapter02-079
  4.การคำนวณ HR https://www.mt.mahidol.ac.th >automateReport

 46. เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกได้ Nike HyperAdapt 1.0
  โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาจากหลากหลายศาสตร์เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน
  “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซ็นเซอร์และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ” Tiffany Beers ซีเนียร์อินโนเวเตอร์ของ Nike อธิบาย “และจากนั้นจะมีปุ่มสองปุ่มด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”
  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด
  อ้างอิง
  1. https://www.catdumb.com/nike-self-lacing-717/
  2. https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/nike-self-lacing-price/
  3. https://www.thairath.co.th/content/593181

 47. คณาธิป สุขตัว พูดว่า:

  5870113 ศศ.บ.
  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  โดยเราจะใช้เครื่องมาค เป็นเครื่องมือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งสามารถบันทึกวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ป่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การตีลูก การเตะบอล หรือการสวิงไม้กอล์ฟได้แบบสามมิติ การบันทึกภาพทำในทุกมุมมอง ละเอียดมากกว่าการใช้กล้องวิดีโอ 2 มิติทั่วไป การรายงานผลทำได้แม่นยำโดยมาคจุดตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด

  สรุป
  เราจึงต้องวิเคราะห์มุม และองศาของข้อต่อในทุกๆส่วนของร่างกาย เพื่อให้สามารถนำมาปรับแต่งเทคนิคแก้ไขข้อบกพร่องการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้มุมหรือแนวที่ถูกต้องทำให้เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled (การจับภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพเป็นเรื่องของการจับภาพให้ได้ตรงจังหวะ และในบางครั้งวัตถุอาจกำลังเคลื่อนไหว การจับภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยสื่อว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ทั้งยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการตั้งค่า)

 48. วุฒิชัย ยังสีชาติ 5870093 วทบ พูดว่า:

  เรื่อง รองเท้าบาสเกตบอลกับการเคลื่อนไหว
  นักกีฬาในเเต่ละประเภทต่างๆจะเลือกรองเท้าที่เเตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาต้องใช้งาน รองเท้าจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งนวัตกรรมรองเท้าได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพเเละขีดความสามารถของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น เช่น มีวัสดุเป็นโฟม เพื่อลดเเรงกระเเทกที่มากระทำกับข้อต่อ , มีพื้นเเผ่นยางเพื่อยืดเกาะสนามได้ดีขึ้น เป็นต้น
  นวัตกรรมรองเท้าสำหรับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเเต่ละยี่ห้อหรือเเต่ละรุ่น ต่างก็มีประโยชน์ในการใช้ที่เเตกต่างกันออกไป เเต่ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาเเต่ละคนเลือกที่จะใช้รองเท้าเเบบใด ถึงจะตอบโจทย์เเละตรงตามจุดประสงค์หรือตำเเหน่งของนักกีฬาในเเต่ละตำเเหน่งได้ดียิ่งขึ้น

 49. พัชรพล โกยทรัพย์สิน 5870079 วท.บ. พูดว่า:

  Rugby scrum

  การเข้า scrum สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากหลายกรณีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุในการบาดเจ็บของนักกีฬารักบี้ ซึ่งมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจเกิดจากมุมในการเข้า scrum ถ้ามุมในการก้มต่ำกว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้า scrum แต่ถ้ามุมมากกว่าจะมีโอกาสในการบาดเจ็บสูงกว่า และถ้าขนาดของผู้เล่นแถวหน้าไม่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะมีสิทธิเกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า โดยทราบจากการทดลองที่นำ force plate มาติดไว้กับ subject และนำภาพที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์การบาดเจ็บโดยคอมพิวเตอร์
  จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้สามารถหาสาเหตุจากการบาดเจ็บและหาทางลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการ scrum ได้

  อ้างอิง
  -Occurrence of cervical spine injuries during the rugby scrum

  Merrick J Wetzler, Toks Akpata, William Laughlin, Andrew S Levy
  The american journal of sports medicine 26 (2), 177-180, 1998

  -An integrated measurement system for analysing impact biomechanics in the rugby scrum

  Ezio Preatoni, Andreas Wallbaum, Nicholas Gathercole, Stephen Coombes, Keith A Stokes, Grant Trewartha
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology 226 (3-4), 266-273, 2012

  -An interim evaluation of the effect of a new scrum law on neck and back injuries in rugby union

  Simon Gianotti, Patria Hume, Will Hopkins, Joseph Harawira, Rebecca Truman
  British journal of sports medicine, 2008

 50. ทชา นิจภากรกุล 5870063 วท.บ พูดว่า:

  เรื่อง รองเท้าบาสกับการเคลื่อนไหว
  ในปัจจุบันรองเท้าบาสมีความหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งนักกีฬาบางคนที่มีฝีมือ หรือ มีชื่อเสียง ก็ได้รับการวิจัยจากแบนด์ดังๆ เช่น ไนกี้ ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาโดยเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของไนกี้เท่านั้น คือเป็นเม็ดโฟมเป็นพื้นรองเท้า ช่วยลดแรงกระแทกได้มาก อีกแบนด์เป็นของ under amour มีพื้นรองเท้าพืเศษที่เล่นได้ทุกพื้นสนาม มีแผ่นรองเท้าที่หุ้มข้อเท้า ใช้การผูกเชื่อแบบ lockdown จะช่วยกระชับเท้า 360 องศา
  ทั้งนี้รองเท้าจะมีจุดเด่นที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาจะเลือกใช้แบบไหน เพราะมีความถนีดและการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน

 51. ภัทรพล ธวัชสุนทร 5870082 วทบ พูดว่า:

  กลุ่มที่ 2 Rudby scrum
  -การทำscrum ในรักบี้นั้นมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้บ่อย ซึ่งเกิดการบาดเจ็บได้ทั้ง กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น ทั้งนี้องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บอาจเกิดจากมุมองศาในการเข้าscrum แรงในการเข้าscrum หรือปัจจัยอื่นๆเช่นการล็อคตัวของเพื่อนร่วมทีม หรือสภาพสนาม ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้การทดสอบการเข้าscrumหลักๆจะมีforce plate กล้องในการถ่ายสโลโมชั่น โปรแกรมในการทำเรื่องbiomechanicเป็นต้น
  -ในกีฬาที่มีการบาดเจ็บบ่อยๆเทคโนโลยีการกีฬานั้นมีความสำคัญที่ช่วยในการหาสาเหตุและจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปเป็นข้อระวังหรือข้อแก้ไขได้
  -เอกสารอ้างอิง
  Occurrence of cervical spine injuries during the rugby scrum: Merrick J Wetzler
  An integrated measurement system for analysing impact biomechanics in the rugby scrum: Ezio Preatoni
  An interim evaluation of the effect of a new scrum law on neck and back injuries in rugby union: Simon Gianotti

 52. เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกเองได้ (NIKE Hyper Adapt 1.0)

  เหตุผลที่เลือกนวัตกรรมนี้ เนื่องจากนวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนามาจากหลากหลายศาสตร์ เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซนเซอร์ และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมีปุ่ม2ปุ่มด้านข้าง เพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี

  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวทจนเกินไปจนรองเท้าหลุด

 53. อภิวัฒน์ อวยพร 5870104 วท.บ. พูดว่า:

  Rugby scrum
  การเข้า scrum สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากหลายกรณีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุในการบาดเจ็บของนักกีฬารักบี้ ซึ่งมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจเกิดจากมุมในการเข้า scrum ถ้ามุมในการก้มต่ำกว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้า scrum แต่ถ้ามุมมากกว่าจะมีโอกาสในการบาดเจ็บสูงกว่า และถ้าขนาดของผู้เล่นแถวหน้าไม่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะมีสิทธิเกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า โดยทราบจากการทดลองที่นำ force plate มาติดไว้กับ subject และนำภาพที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์การบาดเจ็บโดยคอมพิวเตอร์
  จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้สามารถหาสาเหตุจากการบาดเจ็บและหาทางลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการ scrum ได้
  อ้างอิง : Occurrence of cervical spine injuries during the rugby scrum: Merrick J Wetzler
  An integrated measurement system for analysing impact biomechanics in the rugby scrum: Ezio Preatoni
  An interim evaluation of the effect of a new scrum law on neck and back injuries in rugby union: Simon Gianotti

 54. ทวีวรรณ อ้นศิริ 5870125 ศศ.บ. พูดว่า:

  น.ส.ทวีวรรณ อ้นศิริ 5870125 ศศ.บ.

  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  โดยเราจะใช้เครื่องมาค เป็นเครื่องมือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งสามารถบันทึกวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ป่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การตีลูก การเตะบอล หรือการสวิงไม้กอล์ฟได้แบบสามมิติ การบันทึกภาพทำในทุกมุมมอง ละเอียดมากกว่าการใช้กล้องวิดีโอ 2 มิติทั่วไป การรายงานผลทำได้แม่นยำโดยมาคจุดตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด

  สรุป
  เราจึงต้องวิเคราะห์มุม และองศาของข้อต่อในทุกๆส่วนของร่างกาย เพื่อให้สามารถนำมาปรับแต่งเทคนิคแก้ไขข้อบกพร่องการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้มุมหรือแนวที่ถูกต้องทำให้เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  -http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled (การจับภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพเป็นเรื่องของการจับภาพให้ได้ตรงจังหวะ และในบางครั้งวัตถุอาจกำลังเคลื่อนไหว การจับภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยสื่อว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ทั้งยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการตั้งค่า)

 55. นายปฏิวัติ วะเจดีย์ พูดว่า:

  เสื้อรัด GPS spont
  ในเสื้อมันจะมี heart rate monitor กับ GPS tracker อยู่ด้วยกัน
  – heart rate monitor สามารถวัดปริมาณการเต้นของหัวใจ
  ซึ่งจะเอามาวิเคราะห์ความฟิตของนักกีฬา
  – ส่วน GPS tracker ก็จะเป็นระบบGPS เหมือนที่เราใช้นำทางใน
  แต่เอามาใช้ติดตามการวิ่งของนักกีฬา สามารถดูในคอมได้เลย
  ว่านักกีฬาแต่ละคนวิ่งในสนามยังไง ระยะทางเท่าไหร่
  แล้วนำผลการวิ่งมา ประกอบกับโปรแกรมอื่นๆ ก็จะสามารถวิเคราะห์การเล่นของนักเตะได้เลยว่า เป็นยังไง ใครวิ่งมั่วแค่ไหนก็รู้ ใครหลุดตำแหน่งหลุด zone ตอนไหนก็รู้เลย จะเห็นเป็นตัวเลขมาเลย
  ทำให้โค้ชเอาไปปรับปรุง เตรียมแผนการฝึกซ้อมให้นักกีฬาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักกีฬา

 56. เหตุผลที่เลือกนวัตกรรมนี้ เพราะ โดยส่วนใหญ่ ปัญหาที่พบในขณะวิ่งหรือออกกำลังกาย เชือกรองเท้าหลุด ทำให้เสียเวลาในการก้มลงไปมัดเชือก บางคนก็สะดุดรองเท้าตนเอง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรองเท้าชนิดนี้จะช่วยลดปัญหานี้ แค่เพียงนำเท้าสวมเข้าไป จากนั้น ที่ข้างรองเท้าจะมีปุ่มเพื่อปรับความคับหรือหลวมของรองเท้า ทำให้รองเท้ามีขนาดที่พอดีกับผู้ใส่

 57. น.ส. รุ่งทิยา สุจริต 5870148 พูดว่า:

  รหัสนักศึกษา 5870148 เอกศศ.บ.

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ
  โดยเราจะใช้เครื่องมาค เป็นเครื่องมือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งสามารถบันทึกวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ป่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การตีลูก การเตะบอล หรือการสวิงไม้กอล์ฟได้แบบสามมิติ การบันทึกภาพทำในทุกมุมมอง ละเอียดมากกว่าการใช้กล้องวิดีโอ 2 มิติทั่วไป การรายงานผลทำได้แม่นยำโดยมาคจุดตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด

  สรุป
  เราจึงต้องวิเคราะห์มุม และองศาของข้อต่อในทุกๆส่วนของร่างกาย เพื่อให้สามารถนำมาปรับแต่งเทคนิคแก้ไขข้อบกพร่องการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้มุมหรือแนวที่ถูกต้องทำให้เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  -http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled (การจับภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพเป็นเรื่องของการจับภาพให้ได้ตรงจังหวะ และในบางครั้งวัตถุอาจกำลังเคลื่อนไหว การจับภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยสื่อว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ทั้งยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการตั้งค่า)

 58. เรืองฤทธิ์ พูดว่า:

  นวัตกรรมเทคโนโลยีกีฬาเรือพาย
  การทดสอบแรง หาค่าคำนวรสมรรถภาพของนักกีฬา ได้นำเทคโโลยีเครื่องการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้ออกกำลังกาย โดยใช่เครื่อง cable machine เพื่อพัฒนาวิเคราะห์แรงและเกิดประสิทธิภาพให้ตรงจุดที่ต้องการ
  แล้วยังนำไปพัฒนาออกโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่อง

 59. นายนวพล ขจิตเมธี 5870070 พูดว่า:

  เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าผูกเชือกเองได้ (NIKE Hyper Adapt 1.0)

  เหตุผลที่เลือกนวัตกรรมนี้ เนื่องจากนวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนามาจากหลากหลายศาสตร์ เพื่อความพอดีกับสรีระของนักกีฬาแต่ละคน “เมื่อคุณสอดเท้าเข้าไป ส้นเท้าของคุณจะไปโดนเข้ากับเซนเซอร์ และจะทำให้เชือกผูกแน่นโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมีปุ่ม2ปุ่มด้านข้าง เพื่อให้คุณสามารถปรับหากว่าแน่นหรือหลวมเกินไป โดยคุณสามารถปรับได้ตามต้องการจนกว่าจะพอดี”

  เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการผูกเชือกรองเท้าที่แน่นจนเลือดไม่เดินหรือหลวมจนเกินไปจนรองเท้าหลุด รวมไปถึงการที่เชือกรองเท้าหลุดระหว่างวิ่งที่อาจเกิดอันตรายได้

  อ้างอิง
  1. http://www.dooddot.com/nike-hyperadapt-1-0-release-2018-jan/
  2. https://www.catdumb.com/nike-self-lacing-717/
  3. https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/nike-self-lacing-price/

 60. น.ส.บุรากร ปัญญาประทีป 5870135 ศศ.บ พูดว่า:

  น.ส.บุรากร ปัญญาประทีป 5870135 ศศ.บ
  การเล่นกีฬา มีความจำเป็นอย่างมากที่การเคลื่อนไหวมีส่วนในการทำให้กีฬามีความสำเร็จ

  เรื่องการวัดมุมการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล (Measurement movement for precise in basketball player)

  โดยเราจะใช้เครื่องมาค เป็นเครื่องมือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งสามารถบันทึกวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ป่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การตีลูก การเตะบอล หรือการสวิงไม้กอล์ฟได้แบบสามมิติ การบันทึกภาพทำในทุกมุมมอง ละเอียดมากกว่าการใช้กล้องวิดีโอ 2 มิติทั่วไป การรายงานผลทำได้แม่นยำโดยมาคจุดตามข้อต่อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะข้อมือและนิ้วมือ ข้อต่อที่เราจะติดคือ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วทั้งสองข้าง ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ทำไมเราเลือกที่จะติดที่ข้อต่อ ? เนื่องจากข้อต่อเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างถูกจุด ในท่าทางที่ถูกต้อง
  – การปล่อยลูกบาสจำเป็นต้องใช้ความสมดุล ทุกข้อต่อทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง จะทำให้การยิงหรือการชูดมีประสิทธิภาพสูงสุด

  สรุป
  เราจึงต้องวิเคราะห์มุม และองศาของข้อต่อในทุกๆส่วนของร่างกาย เพื่อให้สามารถนำมาปรับแต่งเทคนิคแก้ไขข้อบกพร่องการเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้มุมหรือแนวที่ถูกต้องทำให้เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  *เอกสารอ้างอิง*
  http://thai-ergonomic-assessment.blogspot.com/2014/07/blog-post_14.html?m=1 (โปรแกรมkinorea โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว)

  – การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าองศาการเคลื่อนไหวของคอ โดยวิธีทางตรงด้วยเครื่องกับวิธีวัดทางอ้อมด้วยภาพ

  http://www.nikon.co.th/th_TH/nikon_school/nikon_school_article?ID=templatedata/th_TH/taggable_content/data/learn_and_explore/NikonUnveiled_capturing_motion&Category=learn-and-explore-new&Section=nikon-school-online/nikon-unveiled (การจับภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพเป็นเรื่องของการจับภาพให้ได้ตรงจังหวะ และในบางครั้งวัตถุอาจกำลังเคลื่อนไหว การจับภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยสื่อว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหว ทั้งยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการตั้งค่า)

 61. นาย เต็มเลิศ เกาะทอง 5870124 พูดว่า:

  เทคโนโลยีวิเคราะห์กีฬาเรือพาย

  กีฬาเรือพาย ได้ประยุกต์นำ เครื่องออกกำลังกาย ประเภท CABLE MACHINE นำมาใช้พัฒนา ศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น

 62. ศิริมงคล เตียนสันเทียะ 5870157 พูดว่า:

  5870157
  Deadlifts
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายแบบ weight training ที่ดีที่สุดท่าหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยเป็นท่าออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) เช่น กล้ามเนื้อหลัง,แขน,แกนกลางลำตัว แต่กล้ามเนื้อที่ทำงานมัดหลัก คือกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ตามแม้ว่า deadlift จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แต่ถ้าเล่นผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ หลังส่วนล่าง ,หมอนรองกระดูกเคลื่อน สะโพก หัวเข่า โดยท่าที่ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าตามหลักธรรมชาติของสรีระทางร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วย support ในการเล่นท่า deadlift ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด ถุงมือ หรือ strap
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นในท่าไม่ถูกต้อง จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ฉะนั้นในการเล่น deadlift จะต้องเล่นให้ถูกวิธีตามหลักสรีระของร่างกาย

  อ้างอิง
  Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 63. นาย สหวุฒ เรืองศรีสมหมาย พูดว่า:

  5870481 วท.บ.
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายแบบ weight training ที่ดีที่สุดท่าหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยเป็นท่าออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) เช่น กล้ามเนื้อหลัง,แขน,แกนกลางลำตัว แต่กล้ามเนื้อที่ทำงานมัดหลัก คือกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ตามแม้ว่า deadlift จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แต่ถ้าเล่นผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ หลังส่วนล่าง ,หมอนรองกระดูกเคลื่อน สะโพก หัวเข่า โดยท่าที่ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าตามหลักธรรมชาติของสรีระทางร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วย support ในการเล่นท่า deadlift ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด ถุงมือ หรือ strap
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นในท่าไม่ถูกต้อง จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ฉะนั้นในการเล่น deadlift จะต้องเล่นให้ถูกวิธีตามหลักสรีระของร่างกาย

  เอกสารอ้างอิง
  Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 64. วรุตม์ บรรจงใหม่ พูดว่า:

  กลุ่ม 1 วรุตม์ บรรจงใหม่ 5870089
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายแบบ weight training ที่ดีที่สุดท่าหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยเป็นท่าออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) เช่น กล้ามเนื้อหลัง,แขน,แกนกลางลำตัว แต่กล้ามเนื้อที่ทำงานมัดหลัก คือกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ตามแม้ว่า deadlift จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แต่ถ้าเล่นผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ หลังส่วนล่าง ,หมอนรองกระดูกเคลื่อน สะโพก หัวเข่า โดยท่าที่ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าตามหลักธรรมชาติของสรีระทางร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วย support ในการเล่นท่า deadlift ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด ถุงมือ หรือ strap
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นในท่าไม่ถูกต้อง จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ฉะนั้นในการเล่น deadlift จะต้องเล่นให้ถูกวิธีตามหลักสรีระของร่างกาย

  อ้างอิง
  1. Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  2. Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  3. Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 65. ปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นที่นิยมทั้งในคนที่สนใจออกกำลังกายและนักกีฬาทั่วไป เห็นได้จากการมีค่ายมวย ยิมมวยเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเราจึงนำเสนอเครื่องวัดความแรงและเร็วของลูกเตะตัดเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาความสามารถให้กับคนที่สนใจ หรือพัฒนานักกีฬาให้เก่งมากขึ้น
  เครื่องวัดความแรงของลูกเตะตัดจัดสามารถวัด power และ speed ของลูกเตะตัดออกมาเป็นตัวเลข มีประโยชน์หลายอย่างทั้งเราจะรู้ความสามารถของเราในการเตะครั้งแรก รู้ความแรงลูกเตะ รู้ความเร็วลูกเตะ รู้ว่าเราจะพัฒนาส่วนไหนในด้านอะไร มีความสำคัญหากเราคิดจะพัฒนาตนเอง หรือ อาจเป็นเครื่องมือที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือ เป้าหมายในการที่จะพัฒนาให้เราก้าวไปในจุดที่สูงขึ้น แรงขึ้น เร็วขึ้น ทั้งยังใช้ในกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานในหมู่คณะได้ด้วย
  เครื่องวัดความแรงความเร็วลูกเตะตัดนั้นหากนำมาใช้ในกีฬามวย จะทำให้นักกีฬามวยมีแรงบันดาลใจ ให้ตนเองทำให้ดีขึ้นไปมากขึ้น

  อ้างอิง youtu.be/diriqlokujl
  Thematter.co/bute/muhammad-ali/3142/amp.
  นายวุฒิกร นิยมเดช 5870154 ศศ.บ.

 66. เทคโนโลยีวิเคาระห์กีฬาเรือพาย
  เนื่องจากเมื่อก่อน การทดสอบสพรรถภาพของกีฬาเรือพาย
  ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ในการหาค่าเพื่อคำนวณสมรรถภาพของนักกีฬาในประเทศอังกฤษ ได้นำเทคโนโลยีเครื่องการออกกำลังกายเข้ามาประยุกต์ใช้ในกีฬาเรือพาย โดยการใช้เครื่อง cable machine มาประยุกต์กับท่าพายเรือเพื่อนำมาคำนวนแรงพละกำลังของนักกีฬา เพื่อมาประเมินสมรรถภาพของนักกีฬา เพื่อการฝึกซ้อมพัฒนาตรงจุด

 67. นายทักษ์ดนัย สุวรรณรังษี พูดว่า:

  นายทักษ์ดนัย สุวรรณรังษี วท.บ. 5870473 กลุ่ม1

  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายแบบ weight training ที่ดีที่สุดท่าหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยเป็นท่าออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) เช่น กล้ามเนื้อหลัง,แขน,แกนกลางลำตัว แต่กล้ามเนื้อที่ทำงานมัดหลัก คือกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ตามแม้ว่า deadlift จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แต่ถ้าเล่นผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ หลังส่วนล่าง ,หมอนรองกระดูกเคลื่อน สะโพก หัวเข่า โดยท่าที่ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าตามหลักธรรมชาติของสรีระทางร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วย support ในการเล่นท่า deadlift ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด ถุงมือ หรือ strap
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นในท่าไม่ถูกต้อง จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ฉะนั้นในการเล่น deadlift จะต้องเล่นให้ถูกวิธีตามหลักสรีระของร่างกาย

  อ้างอิง
  Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 68. น.ส.ไคริกา พูลประสาท พูดว่า:

  กีฬา มวยไทย

  ปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งในเชิงการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทำให้เกิดค่ายมวยและยิมมวยมากขึ้นในหลายพื้นฐานที่ รวมถึงการเกิดนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นอีกมากมาย เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสักยภาพนักกีฬา ในกีฬามวยไทยถือว่าลูกเตะตัดมีความสำคัญอย่างมาก นักกีฬาที่สามารถเตะได้เร็วและแรงจะมีความได้เปรียบและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และทำแต้มได้อย่างชัดเจน

  เทคโนโลยีสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับรูปแบบการซ้อม เพื่อพัฒนานักกีฬา

  htpps://youtu/DiriQlokuJi
  htpps://themotter.co/byte/muhammod-ali/3142/amp

  น.ส.ไคริกา พูลประสาท ศศบ. 5870116

 69. จิรายุส ชำนิ 5870483 ศศ.บ. พูดว่า:

  (5870483)

  Deadlift
  เป็นการออกกำลังแบบหนึ่ง ในประเภทของ weight training ที่มีความนิยมอย่างมากในสังคมคนที่เล่น weight training ซึ่งการออกกำลังกายท่านี้เป็นการออกกำลังกายที่ compound movement กล้ามเนื้อที่ได้จะเป็นกล้ามเนื้อหลายๆส่วนรวมกัน ที่ทั้งออกแรงในการยก และคอยช่วยเหลือประครองกล้ามเนื้อมัดหลัก ซึ่งกล้ามเนื้อมัดหลักที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของ หลัง ขา เป็นต้น ซึ่งการเล่นท่า Deadlift มีประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพราะ จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่หากมีการยกท่า Deadlift ที่ผิดมุม ผิดองศา หรือยกในท่าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ที่ทำการยกได้ การบาดเจ็บที่พบกับคนที่ยกท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ หลัง ขา เข่า กระดูกสันหลัง หรือส่วนอื่นๆแล้วแต่ท่าในการปฏิบัติของแต่ละบุคคล โดยท่าที่ถูกต้องนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักสรีระร่างกาย (Alignment Posture) ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่คอยช่วยซัพพอตในการเล่น เช่น ถุงมือ เข็มขัด
  Deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในส่วนต่างๆของร่างกายได้

  -เอกสารอ้างอิง-

  Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 70. นายกิตติวัฒน์ จันทร์เกิด พูดว่า:

  นาย กิตติวัฒน์ จันทร์เกิด 5870112 ศศ.บ.
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายแบบ weight training ที่ดีที่สุดท่าหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยเป็นท่าออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) เช่น กล้ามเนื้อหลัง,แขน,แกนกลางลำตัว แต่กล้ามเนื้อที่ทำงานมัดหลัก คือกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ตามแม้ว่า deadlift จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แต่ถ้าเล่นผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ หลังส่วนล่าง ,หมอนรองกระดูกเคลื่อน สะโพก หัวเข่า โดยท่าที่ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าตามหลักธรรมชาติของสรีระทางร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วย support ในการเล่นท่า deadlift ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด ถุงมือ หรือ strap
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นในท่าไม่ถูกต้อง จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ฉะนั้นในการเล่น deadlift จะต้องเล่นให้ถูกวิธีตามหลักสรีระของร่างกาย

  อ้างอิง
  Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 71. กนกวรรณ รื่นเสือ พูดว่า:

  กีฬามวยไทย (ความสามารถของลูกเตะตัด)
  ปัจจุบันมวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ทั้งในตัวนักกีฬาและคนออกกำลังกายทั่วไป มวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและเป็นศิลปะการต่อสู้สามารถป้องกันตัวเองได้ ทำให้ผู้คนหันมาเล่นอย่างจริงจัง มีการสร้างค่ายมวยและยิมมวยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศไทย จึงทำให้เกิดนักกีฬาเพิ่มขึ้นแต่การทำให้นักกีฬาสมัครเล่นไปถึงนักกีฬามืออาชีพจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามา เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬา ยิ่งในกีฬามวยไทย ลูกเตะถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก สามารถในการเตะได้เร็วและแรงจะมีความได้เปรียบสามารถทำแต้มได้อย่างชัดเจนและสามารถเอาชนะผู้ต่อสู้ได้
  ความสามารถของเครื่องวัดความแรงของลูกเตะตัด สามารถวัดความเร็วและความแรง ทำให้นักกีฬาทราบ เพื่อนำข้อมูลไปบันทึกสู่การพัฒนา
  อ้างอิง : https://youtu.be/DiriQloKuJl
  thematter.co/byte/muhammad-ali/3142/
  นางสาว กนกวรรณ รื่นเสือ 5870107 ศศ.บ.

 72. ความรู้ที่ได้จากกลุ่มเทคโนโลยีวิเคราะห์กีฬาเรือพายในเมื่อก่อนจะมีการทดสอบสมรรถภาพของกีฬาเรือพาย จะต้องใช้เวลายาวนานมากในการทำการทดสอบหาค่าเพื่อมาคำนวนสมรรถภาพของนักกีฬาโดยใช้ Cable Machine มาประยุกต์กับกีฬาเรือพาย เพื่อมาคำนวนแรง พละกำลังของนักกีฬา เพื่อการฝึกซ้อม การพัฒนา ได้อย่างตรงจุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 73. เทคโนโลยีวิเคาระห์กีฬาเรือพาย
  เนื่องจากเมื่อก่อน การทดสอบสพรรถภาพของกีฬาเรือพาย
  ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ในการหาค่าเพื่อคำนวณสมรรถภาพของนักกีฬาในประเทศอังกฤษ ได้นำเทคโนโลยีเครื่องการออกกำลังกายเข้ามาประยุกต์ใช้ในกีฬาเรือพาย โดยการใช้เครื่อง cable machine มาประยุกต์กับท่าพายเรือเพื่อนำมาคำนวนแรงพละกำลังของนักกีฬา เพื่อมาประเมินสมรรถภาพของนักกีฬา เพื่อการฝึกซ้อมพัฒนาตรงจุด

 74. เทคโนโลยีวิเคาระห์กีฬาเรือพาย
  เนื่องจากเมื่อก่อน การทดสอบสพรรถภาพของกีฬาเรือพาย
  ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ในการหาค่าเพื่อคำนวณสมรรถภาพของนักกีฬาในประเทศอังกฤษ ได้นำเทคโนโลยีเครื่องการออกกำลังกายเข้ามาประยุกต์ใช้ในกีฬาเรือพาย โดยการใช้เครื่อง cable machine มาประยุกต์กับท่าพายเรือ

 75. เทคโนโลยีวิเคาระห์กีฬาเรือพาย
  เนื่องจากเมื่อก่อน การทดสอบสพรรถภาพของกีฬาเรือพาย
  ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ในการหาค่าเพื่อสำหรับคำนวณสมรรถภาพของนักกีฬาในประเทศอังกฤษ ได้นำเทคโนโลยีเครื่องการออกกำลังกายเข้ามาประยุกต์ใช้ในกีฬาเรือพาย โดยการใช้เครื่อง cable machine มาประยุกต์กับท่าพายเรือเพื่อนำมาคำนวนแรงพละกำลังของนักกีฬา เพื่อมาประเมินสมรรถภาพของนักกีฬา เพื่อการพัฒนาการฝึกซ้อม

 76. นายณัฐชนน บุญเจริญ 5870059 พูดว่า:

  Rugby scrum
  การเข้า scrum สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากหลายกรณีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุในการบาดเจ็บของนักกีฬารักบี้ ซึ่งมีการบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจเกิดจากมุมในการเข้า scrum ถ้ามุมในการก้มต่ำกว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้า scrum แต่ถ้ามุมมากกว่าจะมีโอกาสในการบาดเจ็บสูงกว่า และถ้าขนาดของผู้เล่นแถวหน้าไม่ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางจะมีสิทธิเกิดอาการบาดเจ็บได้มากกว่า โดยทราบจากการทดลองที่นำ force plate มาติดไว้กับ subject และนำภาพที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์การบาดเจ็บโดยคอมพิวเตอร์
  จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้สามารถหาสาเหตุจากการบาดเจ็บและหาทางลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการ scrum ได้

  อ้างอิง
  Occurrence of cervical spine injuries during the rugby scrum

  Merrick J Wetzler, Toks Akpata, William Laughlin, Andrew S Levy
  The american journal of sports medicine 26 (2), 177-180, 1998

  An integrated measurement system for analysing impact biomechanics in the rugby scrum

  Ezio Preatoni, Andreas Wallbaum, Nicholas Gathercole, Stephen Coombes, Keith A Stokes, Grant Trewartha
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology 226 (3-4), 266-273, 2012

 77. สหภาพ ตราชู ศศ.บ. 5870158 พูดว่า:

  เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ (mi coach speed cell )
  ปัจจุบัน adidas มีนวัตกรรมใหม่ให้โลก และวงการฟุตบอล คือรองเท้าฟุตบอลที่มีการฝั่งชิพประมวลผลน้ำหนัก 8 กรัม ไว้ที่พื้นรองเท้า เพื่อประเมินว่านักฟุตบอลที่สวมใส่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดหรือต่ำสุด ต่อสัดส่วนเป็นระยะทางเท่าไหร่ ใช้ความเร็วสูงสุดต่อระยะทางช่วงไหน และระยะทางโดยรวมที่วิ่งได้จากรองเท้าคู่นี้ โดยการส่งสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์รับข้อมูลหรือโทรศัพท์มือถือได้เลย
  mi coach speed cell ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 360′ ตรวจวัดความเร็ว,ความเร็วเฉลี่ย,ความเร็วสูงสุด,จำนวนการสปรินท์,ระยะทาง,ความถี่ของการวิ่งโดยมีหน่วยบันทึกค่าสมรรถนะระหว่าง Excercise ได้สูงสุด 7 ชั่วโมง จะมีหัวต่อ connector เชื่อมต่อข้อมูลกับ smartphone มี app mi coach soccer หรือ Mi coach football โหลดฟรีใน app store
  สรุป นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ mi coach speed cell ถือเป็นสิ่งประดิษฐิ์ที่ช่วยให้นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายมีแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น พัฒนาศักยภาพ
  อ้างอิง
  1. http://www.siamboots.com/equipment-review-adidas-micoach-speedcell.html
  2. https://www.beartai.com/news/itnews/76329
  3. http://www.daydev.com/life-style/s16-the-thinker/c106-innovation/soccer-innovation-adidas.html

 78. ธนพล ประชาฤทธิ์ภักดี 5870066 พูดว่า:

  เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ (mi coach speed cell )
  ปัจจุบัน adidas มีนวัตกรรมใหม่ให้โลก และวงการฟุตบอล คือรองเท้าฟุตบอลที่มีการฝั่งชิพประมวลผลน้ำหนัก 8 กรัม ไว้ที่พื้นรองเท้า เพื่อประเมินว่านักฟุตบอลที่สวมใส่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดหรือต่ำสุด ต่อสัดส่วนเป็นระยะทางเท่าไหร่ ใช้ความเร็วสูงสุดต่อระยะทางช่วงไหน และระยะทางโดยรวมที่วิ่งได้จากรองเท้าคู่นี้ โดยการส่งสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์รับข้อมูลหรือโทรศัพท์มือถือได้เลย
  mi coach speed cell ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 360′ ตรวจวัดความเร็ว,ความเร็วเฉลี่ย,ความเร็วสูงสุด,จำนวนการสปรินท์,ระยะทาง,ความถี่ของการวิ่งโดยมีหน่วยบันทึกค่าสมรรถนะระหว่าง Excercise ได้สูงสุด 7 ชั่วโมง จะมีหัวต่อ connector เชื่อมต่อข้อมูลกับ smartphone มี app mi coach soccer หรือ Mi coach football โหลดฟรีใน app store
  สรุป นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ mi coach speed cell ถือเป็นสิ่งประดิษฐิ์ที่ช่วยให้นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายมีแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น พัฒนาศักยภาพ
  อ้างอิง
  1. http://www.siamboots.com/equipment-review-adidas-micoach-speedcell.html
  2. https://www.beartai.com/news/itnews/76329
  3. http://www.daydev.com/life-style/s16-the-thinker/c106-innovation/soccer-innovation-adidas.html

 79. อติชาต ฉัตรเฉลิมมงคล พูดว่า:

  อติชาต ฉัตรเฉลิมมงคล 5870160 ศศ.บ
  เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ (mi coach speed cell )
  ปัจจุบัน adidas มีนวัตกรรมใหม่ให้โลก และวงการฟุตบอล คือรองเท้าฟุตบอลที่มีการฝั่งชิพประมวลผลน้ำหนัก 8 กรัม ไว้ที่พื้นรองเท้า เพื่อประเมินว่านักฟุตบอลที่สวมใส่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดหรือต่ำสุด ต่อสัดส่วนเป็นระยะทางเท่าไหร่ ใช้ความเร็วสูงสุดต่อระยะทางช่วงไหน และระยะทางโดยรวมที่วิ่งได้จากรองเท้าคู่นี้ โดยการส่งสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์รับข้อมูลหรือโทรศัพท์มือถือได้เลย
  mi coach speed cell ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 360′ ตรวจวัดความเร็ว,ความเร็วเฉลี่ย,ความเร็วสูงสุด,จำนวนการสปรินท์,ระยะทาง,ความถี่ของการวิ่งโดยมีหน่วยบันทึกค่าสมรรถนะระหว่าง Excercise ได้สูงสุด 7 ชั่วโมง จะมีหัวต่อ connector เชื่อมต่อข้อมูลกับ smartphone มี app mi coach soccer หรือ Mi coach football โหลดฟรีใน app store
  สรุป นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ mi coach speed cell ถือเป็นสิ่งประดิษฐิ์ที่ช่วยให้นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายมีแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น พัฒนาศักยภาพ
  อ้างอิง
  1. http://www.siamboots.com/equipment-review-adidas-micoach-speedcell.html
  2. https://www.beartai.com/news/itnews/76329
  3. http://www.daydev.com/life-style/s16-the-thinker/c106-innovation/soccer-innovation-adidas.html

 80. น.ส.ธัญชนก ฟักเขียว รหัส 5870069 พูดว่า:

  หัวข้อ การศึกษาผลวิเคราะห์การฟาดในกีฬาตะก้อ
  Sepak takraw biomechanics
  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ซึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกประเภท พวกเราจคงสนใจที่จะวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีพวกกล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าในกีฬาเซปัก ตะกร้อ ที่พบทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระโดดฟาดด้วยหลัง เท้าแบบเต็มรอบ (Roll spike) คือการกระโดดตีลังกากลับหลัง พร้อมกับการเตะลูก ตะกร้อกลางอากาศโดยทาการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลังการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้า แบบครึ่งรอบ (Half roll spike) มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายกับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบเต็มรอบแต่จะมีการ วาดขาเตะลูกตะกร้อในระนาบขวางโดยมีการตีลังกาเพียงครึ่งรอบ และการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบซันแบ็ค (Sunbackspike)คือการกระโดดเตะลูกตะกร้อเหนือศรีษะกลางอากาศไปทางด้านหลงัของร่างกายโดยจะไมม่ีการตีลังกา มีการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลัง ซึ่งการกระโดดฟาดตะกร้อในแต่ละแบบจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน มีการใช้ทกัษะคล้ายกบัการกระโดดตีลังกาพร้อมกับการเตะลูกตะกร้อกลางอากาศ
  การกระโดดเทคตัวขึ้น ฟาดตะกร้อของท่า กระโดดฟาดแบบเต็มรอบ มีการเกิด knee joint internal rotation ในช่วงเท้ากระทบพื้น มากกว่ากระโดดฟาดแบบครึ่งรอบและการกระโดดฟาดแบบซันแบ็ค แต่ท่ากระโดดฟาดแบบครึ่ง รอบมีการเกิดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระโดดฟาดของอีก 2 ทักษะในการพัฒนาทักษะ การกระโดดฟาดของนักกีฬาเซปักตะกร้อนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมควรมีทั้งการฝึกการเทคตัวขึ้นฟาดตะกร้อและฝึก ความสามารถในการกระโดด
  ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8352
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/article/view/50096/41487
  https://www.researchgate.net/publication/27808478_karwikheraahthangchiwklsastrkhxngthaksakarfadbaebtilangkakhxngnakkilasepaktakrxthiy

 81. ญาดา ศิริไชย 5870058 พูดว่า:

  Sepak takraw biomechanics
  หัวข้อ : การศึกษาผลวิเคราะห์การฟาดในกีฬาตะกร้อ
  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ซึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกประเภท พวกเราจคงสนใจที่จะวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีพวกกล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าในกีฬาเซปัก ตะกร้อ ที่พบทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระโดดฟาดด้วยหลัง เท้าแบบเต็มรอบ (Roll spike) คือการกระโดดตีลังกากลับหลัง พร้อมกับการเตะลูก ตะกร้อกลางอากาศโดยทาการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลังการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้า แบบครึ่งรอบ (Half roll spike) มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายกับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบเต็มรอบแต่จะมีการ วาดขาเตะลูกตะกร้อในระนาบขวางโดยมีการตีลังกาเพียงครึ่งรอบ และการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบซันแบ็ค (Sunbackspike)คือการกระโดดเตะลูกตะกร้อเหนือศรีษะกลางอากาศไปทางด้านหลงัของร่างกายโดยจะไมม่ีการตีลังกา มีการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลัง ซึ่งการกระโดดฟาดตะกร้อในแต่ละแบบจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน มีการใช้ทกัษะคล้ายกบัการกระโดดตีลังกาพร้อมกับการเตะลูกตะกร้อกลางอากาศ
  การกระโดดเทคตัวขึ้น ฟาดตะกร้อของท่า กระโดดฟาดแบบเต็มรอบ มีการเกิด knee joint internal rotation ในช่วงเท้ากระทบพื้น มากกว่ากระโดดฟาดแบบครึ่งรอบและการกระโดดฟาดแบบซันแบ็ค แต่ท่ากระโดดฟาดแบบครึ่ง รอบมีการเกิดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระโดดฟาดของอีก 2 ทักษะในการพัฒนาทักษะ การกระโดดฟาดของนักกีฬาเซปักตะกร้อนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมควรมีทั้งการฝึกการเทคตัวขึ้นฟาดตะกร้อและฝึก ความสามารถในการกระโดด
  ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8352
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/article/view/50096/41487
  https://www.researchgate.net/publication/27808478_karwikheraahthangchiwklsastrkhxngthaksakarfadbaebtilangkakhxngnakkilasepaktakrxthiy

 82. พงศกร แซ่โซว พูดว่า:

  Sepak takraw biomechanics
  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ซึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกประเภท พวกเราจคงสนใจที่จะวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีพวกกล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าในกีฬาเซปัก ตะกร้อ ที่พบทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระโดดฟาดด้วยหลัง เท้าแบบเต็มรอบ (Roll spike) คือการกระโดดตีลังกากลับหลัง พร้อมกับการเตะลูก ตะกร้อกลางอากาศโดยทาการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลังการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้า แบบครึ่งรอบ (Half roll spike) มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายกับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบเต็มรอบแต่จะมีการ วาดขาเตะลูกตะกร้อในระนาบขวางโดยมีการตีลังกาเพียงครึ่งรอบ และการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบซันแบ็ค (Sunbackspike)คือการกระโดดเตะลูกตะกร้อเหนือศรีษะกลางอากาศไปทางด้านหลงัของร่างกายโดยจะไมม่ีการตีลังกา มีการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลัง ซึ่งการกระโดดฟาดตะกร้อในแต่ละแบบจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน มีการใช้ทกัษะคล้ายกบัการกระโดดตีลังกาพร้อมกับการเตะลูกตะกร้อกลางอากาศ
  การกระโดดเทคตัวขึ้น ฟาดตะกร้อของท่า กระโดดฟาดแบบเต็มรอบ มีการเกิด knee joint internal rotation ในช่วงเท้ากระทบพื้น มากกว่ากระโดดฟาดแบบครึ่งรอบและการกระโดดฟาดแบบซันแบ็ค แต่ท่ากระโดดฟาดแบบครึ่ง รอบมีการเกิดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระโดดฟาดของอีก 2 ทักษะในการพัฒนาทักษะ การกระโดดฟาดของนักกีฬาเซปักตะกร้อนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมควรมีทั้งการฝึกการเทคตัวขึ้นฟาดตะกร้อและฝึก ความสามารถในการกระโดด

  ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8352
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/article/view/50096/41487 https://www.researchgate.net/publication/27808478_karwikheraahthangchiwklsastrkhxngthaksakarfadbaebtilangkakhxngnakkilasepaktakrxthiy

 83. ศวิตา แสงศิวะฤทธิ์ 5870095 พูดว่า:

  Sepak takraw biomechanics
  การศึกษาผลวิเคราะห์การฟาดของกีฬาตะกร้อ
  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ซึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกประเภท พวกเราจคงสนใจที่จะวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีพวกกล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าในกีฬาเซปัก ตะกร้อ ที่พบทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระโดดฟาดด้วยหลัง เท้าแบบเต็มรอบ (Roll spike) คือการกระโดดตีลังกากลับหลัง พร้อมกับการเตะลูก ตะกร้อกลางอากาศโดยทาการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลังการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้า แบบครึ่งรอบ (Half roll spike) มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายกับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบเต็มรอบแต่จะมีการ วาดขาเตะลูกตะกร้อในระนาบขวางโดยมีการตีลังกาเพียงครึ่งรอบ และการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบซันแบ็ค (Sunbackspike)คือการกระโดดเตะลูกตะกร้อเหนือศรีษะกลางอากาศไปทางด้านหลงัของร่างกายโดยจะไมม่ีการตีลังกา มีการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลัง ซึ่งการกระโดดฟาดตะกร้อในแต่ละแบบจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน มีการใช้ทกัษะคล้ายกบัการกระโดดตีลังกาพร้อมกับการเตะลูกตะกร้อกลางอากาศ
  สรุป การกระโดดเทคตัวขึ้น ฟาดตะกร้อของท่า กระโดดฟาดแบบเต็มรอบ มีการเกิด knee joint internal rotation ในช่วงเท้ากระทบพื้น มากกว่ากระโดดฟาดแบบครึ่งรอบและการกระโดดฟาดแบบซันแบ็ค แต่ท่ากระโดดฟาดแบบครึ่ง รอบมีการเกิดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระโดดฟาดของอีก 2 ทักษะในการพัฒนาทักษะ การกระโดดฟาดของนักกีฬาเซปักตะกร้อนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมควรมีทั้งการฝึกการเทคตัวขึ้นฟาดตะกร้อและฝึก ความสามารถในการกระโดด
  ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8352
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/article/view/50096/41487
  https://www.researchgate.net/publication/27808478_karwikheraahthangchiwklsastrkhxngthaksakarfadbaebtilangkakhxngnakkilasepaktakrxthiy

 84. นางสาว รสสุคนธ์ บุตรฉุย ศศ.บ. 5870488 พูดว่า:

  ชื่อเรื่อง : Sepak takraw biomechanics
  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ซึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกประเภท พวกเราจคงสนใจที่จะวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีพวกกล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าในกีฬาเซปัก ตะกร้อ ที่พบทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระโดดฟาดด้วยหลัง เท้าแบบเต็มรอบ (Roll spike) คือการกระโดดตีลังกากลับหลัง พร้อมกับการเตะลูก ตะกร้อกลางอากาศโดยทาการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลังการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้า แบบครึ่งรอบ (Half roll spike) มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายกับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบเต็มรอบแต่จะมีการ วาดขาเตะลูกตะกร้อในระนาบขวางโดยมีการตีลังกาเพียงครึ่งรอบ และการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบซันแบ็ค (Sunbackspike)คือการกระโดดเตะลูกตะกร้อเหนือศรีษะกลางอากาศไปทางด้านหลงัของร่างกายโดยจะไมม่ีการตีลังกา มีการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลัง ซึ่งการกระโดดฟาดตะกร้อในแต่ละแบบจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน มีการใช้ทกัษะคล้ายกบัการกระโดดตีลังกาพร้อมกับการเตะลูกตะกร้อกลางอากาศ
  การกระโดดเทคตัวขึ้น ฟาดตะกร้อของท่า กระโดดฟาดแบบเต็มรอบ มีการเกิด knee joint internal rotation ในช่วงเท้ากระทบพื้น มากกว่ากระโดดฟาดแบบครึ่งรอบและการกระโดดฟาดแบบซันแบ็ค แต่ท่ากระโดดฟาดแบบครึ่ง รอบมีการเกิดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระโดดฟาดของอีก 2 ทักษะในการพัฒนาทักษะ การกระโดดฟาดของนักกีฬาเซปักตะกร้อนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมควรมีทั้งการฝึกการเทคตัวขึ้นฟาดตะกร้อและฝึก ความสามารถในการกระโดด
  ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8352
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/article/view/50096/41487
  https://www.researchgate.net/publication/27808478_karwikheraahthangchiwklsastrkhxngthaksakarfadbaebtilangkakhxngnakkilasepaktakrxthiy

 85. จาตุรนต์ จีนจิตรมั่น 5870054 พูดว่า:

  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายแบบ weight training ที่ดีที่สุดท่าหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนเลือด โดยเป็นท่าออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัด (compound movement) เช่น กล้ามเนื้อหลัง,แขน,แกนกลางลำตัว แต่กล้ามเนื้อที่ทำงานมัดหลัก คือกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ตามแม้ว่า deadlift จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย แต่ถ้าเล่นผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ หลังส่วนล่าง ,หมอนรองกระดูกเคลื่อน สะโพก หัวเข่า โดยท่าที่ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าตามหลักธรรมชาติของสรีระทางร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการช่วย support ในการเล่นท่า deadlift ไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด ถุงมือ หรือ strap
  deadlift เป็นท่าออกกำลังกายที่ได้หลายส่วนของร่างกาย ถ้าหากเล่นในท่าไม่ถูกต้อง จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ ฉะนั้นในการเล่น deadlift จะต้องเล่นให้ถูกวิธีตามหลักสรีระของร่างกาย

  อ้างอิง
  Todd Bumgardner. April 17,2018. How to deadlift a beginner’s Guide.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bodybuilding.com. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Joshua Maccaron. September 11,2017 : Back injuries from deadlift.(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.livestrong.com.สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน,2561
  Micheal Hales,PhD. August 2010 :Improving the Deadlift.(ออนไลน์)
  สืบค้นจาก http://www.good lift.org. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน ,2561

 86. ปิ่นจันทร์ เจตนเสน พูดว่า:

  5870076
  เรื่อง Biomechanics of the free throw shoot
  Free throw หรือการชู้ตลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล เป็นการทำคะแนนที่มีความสำคัญ เนื่องจากขณะชู้ตลูกโทษไม่มีการป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม จึงเป็นการชู้ตที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำคะแนนให้กับทีม การชู๊ตลูกโทษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมุมข้อต่อต่างๆที่สัมพันธ์กัน

  ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีกล้องความถี่60fpsจำนวน 2 ตัว ในการจับการเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผล Motion Analysis เพื่อหามุมองศาของข้อต่อที่เหมาะสมในการชู๊ตลูกโทษที่มีประสิทธิภาพ

  อ้างอิง
  – Anna and Ali. The Biomechanics of a basketball shoot. [online]. เข้าถึงได้จาก : https://prezi.com/m/pu0sdxjuh1er/the-biomechanics-of-a-basketball-free-throw/. (วันที่สืบค้น : 5 กันยายน 2561)
  – Marion Alexander, PhD. Mechanics of the Free Throw. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)
  – Li Zhen, Lei Wang, Zhe Hao. A Biomechanical Ananlysis of Basketball Shooting. [PDF]. (วันที่สืบค้น 5 กันยายน 2561)

 87. ธีธัช รัชพิทยกาญจน์ พูดว่า:

  5870486

  เรื่อง นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ (mi coach speed cell )
  ปัจจุบัน adidas มีนวัตกรรมใหม่ให้โลก และวงการฟุตบอล คือรองเท้าฟุตบอลที่มีการฝั่งชิพประมวลผลน้ำหนัก 8 กรัม ไว้ที่พื้นรองเท้า เพื่อประเมินว่านักฟุตบอลที่สวมใส่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดหรือต่ำสุด ต่อสัดส่วนเป็นระยะทางเท่าไหร่ ใช้ความเร็วสูงสุดต่อระยะทางช่วงไหน และระยะทางโดยรวมที่วิ่งได้จากรองเท้าคู่นี้ โดยการส่งสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์รับข้อมูลหรือโทรศัพท์มือถือได้เลย
  mi coach speed cell ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 360′ ตรวจวัดความเร็ว,ความเร็วเฉลี่ย,ความเร็วสูงสุด,จำนวนการสปรินท์,ระยะทาง,ความถี่ของการวิ่งโดยมีหน่วยบันทึกค่าสมรรถนะระหว่าง Excercise ได้สูงสุด 7 ชั่วโมง จะมีหัวต่อ connector เชื่อมต่อข้อมูลกับ smartphone มี app mi coach soccer หรือ Mi coach football โหลดฟรีใน app store
  สรุป นวัตกรรมรองเท้าฟุตบอลอัจฉริยะ mi coach speed cell ถือเป็นสิ่งประดิษฐิ์ที่ช่วยให้นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายมีแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น พัฒนาศักยภาพ
  อ้างอิง
  1. http://www.siamboots.com/equipment-review-adidas-micoach-speedcell.html
  2. https://www.beartai.com/news/itnews/76329
  3. http://www.daydev.com/life-style/s16-the-thinker/c106-innovation/soccer-innovation-adidas.html

 88. นายธนาพล ใจงาม 5870067 วท.บ. พูดว่า:

  กลุ่ม 10
  หัวข้อ – แผ่น force sensor เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงกระแทกของนักกีฬาวอลเลย์บอล
  – นวัตกรรม force sensor ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เพิ่มขึ้น

 89. นวัตกรรมเทคโนโลยีกีฬาเรือพาย
  การทดสอบแรง หาค่าคำนวรสมรรถภาพของนักกีฬา ได้นำเทคโโลยีเครื่องการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้ออกกำลังกาย โดยใช่เครื่อง cable machine เพื่อพัฒนาวิเคราะห์แรงและเกิดประสิทธิภาพให้ตรงจุดที่ต้องการ
  แล้วยังนำไปพัฒนาออกโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่อง

 90. คุณัญญา พูดว่า:

  5870482
  Sepak takraw biomechanics
  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเอเชีย ซึ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกประเภท พวกเราจคงสนใจที่จะวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีพวกกล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าในกีฬาเซปัก ตะกร้อ ที่พบทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การกระโดดฟาดด้วยหลัง เท้าแบบเต็มรอบ (Roll spike) คือการกระโดดตีลังกากลับหลัง พร้อมกับการเตะลูก ตะกร้อกลางอากาศโดยทาการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลังการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้า แบบครึ่งรอบ (Half roll spike) มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายกับ การกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบเต็มรอบแต่จะมีการ วาดขาเตะลูกตะกร้อในระนาบขวางโดยมีการตีลังกาเพียงครึ่งรอบ และการกระโดดฟาดด้วยหลังเท้าแบบซันแบ็ค (Sunbackspike)คือการกระโดดเตะลูกตะกร้อเหนือศรีษะกลางอากาศไปทางด้านหลงัของร่างกายโดยจะไมม่ีการตีลังกา มีการวาดขาเตะลูก ในระนาบหน้าหลัง ซึ่งการกระโดดฟาดตะกร้อในแต่ละแบบจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน มีการใช้ทกัษะคล้ายกบัการกระโดดตีลังกาพร้อมกับการเตะลูกตะกร้อกลางอากาศ
  การกระโดดเทคตัวขึ้น ฟาดตะกร้อของท่า กระโดดฟาดแบบเต็มรอบ มีการเกิด knee joint internal rotation ในช่วงเท้ากระทบพื้น มากกว่ากระโดดฟาดแบบครึ่งรอบและการกระโดดฟาดแบบซันแบ็ค แต่ท่ากระโดดฟาดแบบครึ่ง รอบมีการเกิดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระโดดฟาดของอีก 2 ทักษะในการพัฒนาทักษะ การกระโดดฟาดของนักกีฬาเซปักตะกร้อนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมควรมีทั้งการฝึกการเทคตัวขึ้นฟาดตะกร้อและฝึก ความสามารถในการกระโดด
  ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8352

  https://www.tcithaijo.org/index.php/EDGKKUJ/article/view/50096/41487
  https://www.researchgate.net/publication/27808478_karwikheraahthangchiwklsastrkhxngthaksakarfadbaebtilangkakhxngnakkilasepaktakrxthiy

 91. พรทวี นวลอึ่ง พูดว่า:

  นาย พรทวี นวลอึ่ง 5870141 ศศบ
  กีฬามวย (ความแรงของลูกเตะตัด)
  ที่มาของโครงการ
  กีฬามวย กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทย และต่างชาติ เข้ามาเรียน
  ศึกษาการเล่นกีฬามวยไทย ทั้งเรียนรู้เพื่อแข่งขันป้องกันตัว ฝึกความแข็งแรง และลดน้ำหนัก ในปัจจุบัน กีฬามวย เปิดสอน ทั้งในยิมฟิตเนส และค่ายมวยต่างๆ สำหรับการออกกำลังกาย แต่หากในระดับแข่งขัน ก็จะอยู่เฉพาะตามค่ายมวยต่างๆ ทั้งคนไทย และต่างชาติ มีรายการให้แข่งขัน มากมาย ทั้งนี้ ลูกเตะในกีฬามวยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาในระดับแข่งขันเพราะจะทำคะแนนได้เร็ว แรง และแม่นยำ และจะทำให้ชนะได้
  เทคโนโลยีเครื่องวัดลูกเตะตัด สามารถวัดแรง และ ความเร็ว ให้นักกีฬามวยในแต่ละคนได้ทราบ เพื่อใช้ข้อมูลไปพัฒนาต่อไป
  อ้างอิง : youtu.be/diriqlokuji
  :thematter.co/byte/mohammad-ali/3142/amp

 92. คริมา​ พูลประสาท พูดว่า:

  นางสาว​ คริมา​ พูลประสาท​ 5870115​ ศศบ
  กีฬามวย​(ความแรงของลูกเตะตัด)
  ที่มาของโครงการ
  กีฬามวยในปัจจุบันนี้​กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก
  ทั้งในไทย​และต่างชาติ​ ในประเทศไทย​มีสถานที่หลายที่ไว้เปิดสอนและฝึกซ้อมเพื่อออกกำลังกาย​และ​เพื่อส่งแข่งขัน​ กีฬามวย​ มีกานออกอาวุธที่สำคัญ คือ​ลูกเตะตัด​ ทั้งแรงและเร็ว​ แต่เพื่อความพัฒนา​ กีฬามวยต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา​ จะทำให้ทราบถึงข้อมูลที่สามารถเตะได้​ ในระดับแข่งขันจะสามารถทำแต้มได้แม่นยำหลังจากการพัฒนา​ที่ใช้เทคโนโลยี
  เทคโนโลยีเครื่องวัดลูกเตะตัด​ สามารถวัดแรงเตะ​ และ​ ความเร็วได้​ ทำให้กีฬามวย​ หรือกีฬา​อื่นๆทราบข้อมูล​ แลพนำไปพัฒนา​ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :youtu.be/diriqlokuji
  :thematter.co/byte/mohammad-ali/3142/amp

 93. พิมพ์นิภา โภควิทิตกุล 5870143 พูดว่า:

  เรื่อง นวัตกรรมชุดว่ายน้ำลดแรงเสียดทาน

  LZR Racer Suit ผลิตโดยบริษัทสปีโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชุดว่ายน้ำที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาออกแบบ เนื้อผ้าทำจาก “LZR Pulse” บาง และน้ำหนักเบามากที่สุดในโลก คุณสมบัติกระชับกล้ามเนื้อ ไม่อมน้ำ ทนต่อคลอรีน แห้งไว ชุดไม่ใช้การเย็บ แต่เชื่อมต่อทุกส่วนเข้าด้วยกัน จึงช่วยลดแรงเสียดทานให้น้อยลง ซึ่งสามารถลดแรงเสียดทานได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับชุดที่ผลิตมาก่อนหน้านี้ ทั้งยังมีการศึกษาถึงคุณสมบัติพิเศษของหนังปลาฉลามมาใช้ในการออกแบบเนื้อผ้า โดยการลอกเลียนผิวของปลาฉลามที่มีรูพรุนเล็กๆ มาประยุกต์ใช้กับชุดว่ายน้ำเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ ช่วยให้นักกีฬาว่ายน้ำได้เร็วขึ้น และทุบสถิติเวลาในการแข่งว่ายน้ำระดับโลกมาแล้วหลายรายการ

  นวัตกรรมชุดว่ายน้ำ LZR Racer Suit เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวงการกีฬาว่ายน้ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้นักกีฬาหรือผู้ที่สวมใส่ว่ายน้ำได้เร็วขึ้น โดยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

  อ้างอิง
  https://sites.google.com/site/spordedok/home/nwatkrrm-chin-lasud
  http://www.debud.org/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-speedo-lzr-racer-2/
  https://www.thaipr.net/general/179881

 94. พิมพ์นิภา โภควิทิตกุล 5870143 พูดว่า:

  ส่งงานในนี้แล้วนะคะอาจารย์ เมื่อสักครู่ส่งงานผิดหัวข้อค่า ขอโทษนะคะ

 95. ปริยาภรณ์ ขุนประเสริฐ 5870138 พูดว่า:

  ‪การพัฒนาชุดว่ายน้ำ‬
  โดยนับแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา ผู้ผลิตชุด ว่ายน้ำต่างพยายามพัฒนาชุดว่ายน้ำในกลุ่ม “Fast skin” ออกมามากขึ้น โดยมีการเฟ้นหาเนื้อผ้าที่มีความเบา กระชับ ลดแรงเสียดทานได้มากขึ้น ทั้งยัง มีการศึกษาคุณสมบัติพิเศษของหนังปลาฉลามมาใช้ในการออกแบบเนื้อผ้า ด้วยการลอกเลียนลักษณะ ผิวหนังของฉลามที่มีรูพรุนเล็กๆ มาประยุกต์ใช้กับชุดว่ายน้ำเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ
  สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อความเร็วชิ้นล่าสุดที่มีการกล่าวถึงกันมาก คือ ชุดว่ายน้ำ
  LZR Racer Suit ผลิตโดยบริษัทสปีโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (ผลิตในปี ค.ศ.2008) เป็นชุดว่ายน้ำที่ได้มี การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาออกแบบให้มีลักษณะปราดเปรียว และลดแรงเสียดทานที่เกิดจาก น้ำได้มากที่สุด ช่วยให้นักกีฬาว่ายน้ำผู้สวมใส่ ว่ายน้ำได้เร็วขึ้น และทุบสถิติเวลาในการแข่งขันว่ายน้ำระดับโลกมาแล้วหลายรายการ สิ่งสำคัญในการว่ายน้ำได้เร็ว  คือ การลดแรง เสียดทาน หรือลดแรงต้านของกระแสน้ำให้มากที่สุด ดังนั้นการออกแบบชุดว่ายน้ำที่เข้ากับสรีระร่างกายและ ลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวชุดว่ายน้ำกับแรงของน้ำ ที่ ไหลผ่านได้ดี ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ผลิตชุดว่ายน้ำ
  https://sites.google.com/site/spordedok/home/xangxing

 96. นาย ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู พูดว่า:

  เสื้อผ้าเทคโนโลยีร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว
  ถ้าคุณเล่นกีฬาเอาท์ดอร์คงรู้ดีว่าแสงแดดและความร้อนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพร่างกายขนาดไหน แต่ปัญหากำลังจะหมดไปด้วยชุดกีฬาที่มีเทคโนโลยีเจ๋ง ๆ ช่วยให้คุณ Stay Cool ได้ตลอดเวลา อย่างเช่น

  HeatGear เทคโนโลยีแรกที่ Under Armour คิดค้นขึ้นจากการที่เจ้าของแบรนด์นั่งเหงื่อแตกใต้แสงแดดช่วงซัมเมอร์ ชุดกีฬาฮีทเกียร์มีเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมและช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ คุณจะรู้สึกเบาสบาย แห้งสนิท ไม่เหนียวเหนอะเมื่อเจอเหงื่อ เหมาะกับอากาศบ้านเราเอามาก ๆ
  Coldblack เคยใส่เสื้อผ้าสีเข้มกลางแดดแล้วรู้สึกร้อนกว่าเดิมมั้ย เป็นเพราะสีเข้มมักดูดแสงได้มากกว่าเสื้อผ้าสีอ่อนนั่นเอง อาการเหงื่อไหลเป็นน้ำ หมดแรงจนโฟกัสกับเกมไม่ได้จะหายไปเมื่อคุณสวม Coldblack เนื้อผ้าที่สะท้อนความร้อนและรังสียูวีได้ดีสุด ๆ ต่อให้ใส่เสื้อสีดำกลางแดดคุณก็จะไม่รู้สึกร้อนเหมือนเดิมอีกต่อไป
  Coolswitch รู้สึกสบายขึ้นก็ออกกำลังกายได้นานขึ้น Coolswitch ใช้เทคโนโลยีสุดเจ๋งในการเคลือบเนื้อผ้าด้านในที่ช่วยดึงเอาความร้อนที่ร่างกายปล่อยออกมาผ่านเนื้อผ้าไปให้เร็วที่สุด ทำให้คุณรู้สึกเย็นขึ้น สบายตัวขึ้น และออกกำลังกายได้

  https://ipricethailand.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%87-%E0%B9%86-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-under-armour-%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%99/

 97. นาย สหภาพ ตราชู ศศบ 5870158 พูดว่า:

  ‪การพัฒนาชุดว่ายน้ำ‬
  โดยนับแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา ผู้ผลิตชุด ว่ายน้ำต่างพยายามพัฒนาชุดว่ายน้ำในกลุ่ม “Fast skin” ออกมามากขึ้น โดยมีการเฟ้นหาเนื้อผ้าที่มีความเบา กระชับ ลดแรงเสียดทานได้มากขึ้น ทั้งยัง มีการศึกษาคุณสมบัติพิเศษของหนังปลาฉลามมาใช้ในการออกแบบเนื้อผ้า ด้วยการลอกเลียนลักษณะ ผิวหนังของฉลามที่มีรูพรุนเล็กๆ มาประยุกต์ใช้กับชุดว่ายน้ำเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ
  สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อความเร็วชิ้นล่าสุดที่มีการกล่าวถึงกันมาก คือ ชุดว่ายน้ำ
  LZR Racer Suit ผลิตโดยบริษัทสปีโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (ผลิตในปี ค.ศ.2008) เป็นชุดว่ายน้ำที่ได้มี การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาออกแบบให้มีลักษณะปราดเปรียว และลดแรงเสียดทานที่เกิดจาก น้ำได้มากที่สุด ช่วยให้นักกีฬาว่ายน้ำผู้สวมใส่ ว่ายน้ำได้เร็วขึ้น และทุบสถิติเวลาในการแข่งขันว่ายน้ำระดับโลกมาแล้วหลายรายการ สิ่งสำคัญในการว่ายน้ำได้เร็ว  คือ การลดแรง เสียดทาน หรือลดแรงต้านของกระแสน้ำให้มากที่สุด ดังนั้นการออกแบบชุดว่ายน้ำที่เข้ากับสรีระร่างกายและ ลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวชุดว่ายน้ำกับแรงของน้ำ ที่ ไหลผ่านได้ดี ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ผลิตชุดว่ายน้ำ
  https://sites.google.com/site/spordedok/home/xangxing

 98. ญาดา ศิริไชย 5870058 วท.บ พูดว่า:

  หัวข้อที่3 นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  LZR Racer Suit
  ได้มีการนำเทคโนโลยี “อุโมงค์ลม” ที่มีการวิจัยวัดแรงเสียดทานของยาน อวกาศเมื่อกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงของ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การ นาซา (National Aeronautics and Space โดยเส้นใยที่เลือกมาใช้นั้น คือ เส้นใย LZR Pulse เป็นเส้นใยที่มีลักษณะเบา ไม่อมน้ำ แห้ง เร็ว ช่วยกระชับกล้ามเนื้อพอดีกับร่างกายของผู้สวมใส่ทำให้มีความปราดเปรียวสูง ที่สำคัญใน กระบวนการผลิตไม่ได้ใช้การตัดเย็บเหมือนชุดว่ายน้ำทั่วไป แต่ใช้วิธีนำเนื้อผ้าแต่ละชิ้นมาเชื่อมติดกัน ด้วยคลื่นความถี่สูง จึงทำให้ชุดเรียบเนียนไม่มีรอยต่อ ไร้รอยตะเข็บ ช่วยลดพื้นผิวขรุขระของชุดว่าย น้ำ เท่ากับลดแรงเสียดทานขณะว่ายน้ำ ทำให้นักว่ายน้ำว่ายได้เร็วขึ้น
  สรุป ทุกวันนี้เทคโนโลยีไปไกลมาก ช่วยให้ประสิทธิภาพของนักกีฬาดีขึ้น รวมถึงสถิติด้วย
  เอกสารอ้างอิง http://bomhnb.blogspot.com/2012/09/blog-post.html?m=1

 99. น.ส.ธัญชนก ฟักเขียว รหัส 5870069 วท.บ พูดว่า:

  งานหัวข้อที่3

  TRAINERBOT TABLE TENNIS ROBOT
  หุ่นยนต์ทเรเนอร์ สำหรับนักปิงปอง

  หุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับกีฬาปิงปอง ช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกทักษะการตีได้ด้วยตัวคนเดียว สร้างความสนุกสนาน และยังสามารถพกติดตัวนำไปเล่นที่ไหนก็ได้
  ตัวหุ่นยนต์มีรูปร่างคล้ายท่อ PVC แบบ 3 ทาง กว้าง 16 ซม. สูง 32 ซม. น้ำหนัก 1.2 กก. ด้านบนสำหรับใส่ลูกปิงปอง ได้ประมาณ 30 ลูก ปรับองศาการส่งลูก 25 ถึง -15 องศา ลำตัวสามารถหันทิศทางอัตโนมัติ จากการตั้งพโรแกรม เน้นใช้งานภายในบ้าน เป็นเครื่องเล่นเกม สร้างความบันเทิง และต่อยอดไปถึงระดับการเล่นที่สูงขึ้นไป เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แทบเลท ระบบปฏิบัติการ ANDROID และ IOS ออกคำสั่งการเล่นผ่านแอพพลิเคชัน ระดับการเล่นจากง่ายไปยาก และมีฟังค์ชันการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจง เช่น หน้าจอบนสมาร์ทโฟน จะโชว์พื้นที่การส่งลูกบนตำแหน่งของโต๊ะปิงปอง ปรับตั้งความเร็วในการส่ง และตำแหน่งที่จะส่งลูกลงบนพื้นโต๊ะได้อย่างแม่นยำ

  สรุป หุ่นยนต์สามารถช่วยเพิ่งทักษะในการฝึกซ้อมของนักกีฬาปิงปองได้อย่างดีแถมยังสะดวกสบายพกพาไปที่ไหนก็ได้ สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ง่ายไปยาก และมีฟังก์ชั่นเฉพาะตัว

  เว็บไซต์ https://autoinfo.co.th/rBxe3

 100. ศวิตา แสงศิวะฤทธิ์ 5870095 พูดว่า:

  ส่งงานหัวข้อที่ 3 ค่ะ
  Swimming Flume หรือ อุโมงค์น้ำ
  เป็นแหล่งเก็บตัวสำหรับนักว่ายน้ำทีมชาติไทย และเป็นหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยไปสู่ความเป็นเลิศในกีฬาว่ายน้ำ
  โดย Swimming Flume เป็นอุโมงค์น้ำที่มีความลึก 1.5 เมตร และสร้างคลื่นน้ำที่ความเร็ว 7 ระดับ โดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2 เมตรต่อวินาที นักว่ายน้ำสามารถลงได้ทีละหนึ่งคนในการฟิตซ้อมว่ายน้ำโต้คลื่นระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างความฟิตและความเร็ว โดย Swimming Flume ได้เริ่มใช้งานจริงในปี 2558 ซึ่ง ผศ.ดร. ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ ได้เปิดเผยว่าผ่านทางเว็บไซต์จุฬาฯ เมื่อปีนั้นว่า เครื่องนี้ จะช่วยให้นักกีฬาไทยสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง 0.6 วินาที ซึ่งในการแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาตินั้นนับเป็นความแตกต่างกันอย่างยิ่งในด้านความเร็ว และอาจจะเป็นช่วงวินาทีที่ชี้ขาดระหว่างที่หนึ่งหรืออันดับสุดท้ายเลยทีเดียว
  ที่มา : https://thestandard.co/news-sport-swimming-flume/

 101. ทักษ์ดนัย สุวรรณรังษี 5870473 พูดว่า:

  งานที่3 ทักษ์ดนัย สุวรรณรังษี 5870473
  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-56

 102. กลุ่ม 1 วรุตม์ บรรจงใหม่ 5870089 พูดว่า:

  งานที่ 3

  กลุ่มที่ 1 วรุตม์ บรรจงใหม่ 5870089

  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 103. 5870157 พูดว่า:

  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 104. นาย สหวุฒ เรืองศรีสมหมาย พูดว่า:

  งานที่ 3 นายสหวุฒ เรืองศรีสมหมาย 5870481 วท.บ.
  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 105. จิรายุส ชำนิ 5870483 ศศ.บ. พูดว่า:

  งานที่ 3
  จิรายุส ชำนิ 5870483 ศศ.บ.

  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 106. จาตุรนต์ จีนจิตรมั่น 5870054 พูดว่า:

  งานที่ 3

  จาตุรนต์ จีนจิตรมั่น 5870054

  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 107. นาย กุลวัฒน์ ตั้งวัฒนะกุล วทบ 5870472 พูดว่า:

  งานที่ 3 ครับ
  นายกุลวัฒน์ ตั้งวัฒนะกุล วทบ. 5870472
  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 108. นายกิตติวัฒน์ จันทร์เกิด พูดว่า:

  งานที่ 3
  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

 109. นางสาวธันย์ชนก น้อยโพธิ์ 5870475 วท.บ. พูดว่า:

  Badminton biomechanics
  กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาระดับโลกที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยใช้กล้องจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เข้ามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการออกแรง มุม องศาการตี การตบลูก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งนำเครื่อง EMG activity มาวิเคราะห์หาค่าการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อเปรียบเทียบการทำงานของกล้ามเนื้อขณะเคลื่อนไหว
  ผลการศึกษาพบว่าค่าคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG activity) ของกล้ามเนื้อลำตัว และกล้ามเนื้อรยางค์แขนมัดต่างๆ นักกีฬาแบดมินตันชายทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัว และกล้ามเนื้อรยางค์แขนมัดใดแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบความเร็วลูกขนไก่ ณ จุดไม้แร็คเก็ตกระทบลูกขนไก่พบว่า กลุ่มนักกีฬาแบดมินตันที่มีทักษะสูงมีความเร็วลูกขนไก่สูงกว่ากลุ่มนักกีฬาแบดมินตันชายที่มีทักษะต่ำ ทั้งการตบลูกหน้ามือ ตบลูกหลังมือ และการตบลูกหน้ามืออ้อมศีรษะ
  เว็บอ้งอิง :
  http://thesis.grad.chula.ac.th/readfile1.php?fn=ab5274852130.docx
  https://tci-thaijo.org/index.php/JSST/article/download/44051/36428/
  http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20563

 110. นางสาวนุสรา เกิดสุข พูดว่า:

  งานที่3 5870073 นาฬิกา karmin
  ในปัจจุบันมองไปทางไหนก็มีแต่คนออกกำลังกาย บ้างก็วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โยคะฟลาย ฯลฯ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แค่คนรุ่นใหม่ก็เริ่มใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
  โลกเทคโนโลยีก็ขานรับรูปแบบชีวิตนี้เช่นเดียวกัน วัดจากจำนวนอุปกรณ์ประเภท wearable tech ที่มีให้เลือกใช้มากมาย และ fenix 3 HR จาก Garmin นี้ก็เป็นนาฬิกาข้อมือที่ทำอะไรได้หลายอย่าง ทั้งวัดค่าสุขภาพจากกิจกรรมกีฬานานาชนิด นับก้าวเดิน การเผาผลาญพลังงาน จับเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วย GPS/GLONASS และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยตรงจากข้อมือ
  สรุปคือในปัจจุบันนี้นวัตกรรมยุคใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อเรื่องของสุขภาพเรานั้นมีหลายอย่างมาก แต่ที่เลือกมานั้นคือนาฬิกา karmin ที่สามารถนับก้าวเดิน การเผาผลาญพลังงาน จับเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วย GPS/GLONASS และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยตรงจากข้อมือนั่นเอง
  นับก้าวเดิน การเผาผลาญพลังงาน จับเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วย GPS/GLONASS และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยตรงจากข้อมือ
  http://tsmactive.com/Sport-Watch-Style
  https://www.blognone.com/node/85412

 111. คุณัญญา พูดว่า:

  คุณัญญา 5870482
  FitLight อุปกรณ์ฟื้นฟูและฝึกประสาทสัมผัสกับประสาทตา

  FitLight Trainerเป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟไร้สาย โดยสามารถใช้ในการฝึกประสาทสัมผัส ประสาทตา สมองการสั่งงาน รวมไปถึงการได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
  ไฟแต่ละดวงมีเซ็นเซอร์และมีแสงสีที่จะเปลี่ยนไปเมื่อมีการสัมผัสหรือตัดแสง ตัวเครื่องมาพร้อมกับตัวควบคุมการใช้งานซึ่งสามารถตั้งค่าความช้า/เร็วเปิดปิดดวงไฟ ระยะตัดแสง เสียงสัญญาณ หรือแม้กระทั่งลำดับที่ต้องการให้ดวงไฟแต่ละดวงทำงานอย่างไรสามารถตั้งค่าได้เมื่อสิ้นสุดการใช้สามารถดูผลและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หรือเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อๆไปได้

  เทคโนโลยีการกีฬามีความก้าวหน้าเเละพัฒนาอยู่ตลอด ในฐานะที่เราเรียนอยู่ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการกีฬา เราควรศึกษาเเละอัพเดทความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ

  อ้างอิง
  1.http://www.lwnthailand.com/product/index.php?cate=3
  2.http://www.kapomnoi.kudjee.com/channel/views/fitlight-อุปกรณ์ฝึกความไวและประสาทสัมผัส-healthy-fine-day-by-mahidol
  3.https://www.fitlighttraining.com

 112. น.ส.บุรากร ปัญญาประทีป 5870135 ศศ.บ พูดว่า:

  ส่งงานหัวข้อที่ 3 ค่ะ
  หนูขอส่งย้อนหลังนะค่ะอาจารย์หนูไม่มั่นใจว่าส่งหรือยัง ขอบคุณค่ะ

  เทคโนโลยีทางด้านสรีระวิทยา
  BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

  BIA คือเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เข้าสู่ร่างกายผ่านแผ่นรองเท้า ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อทำให้ทราบความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูลเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด นอกจากนี้ BIA ยังสามารถวัดผลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ำ ปัจจุบันตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สถานที่ออกกำลังกายชั้นนำต่างมีเครื่อง BIA ให้บริการ โดยการคำนวณจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
  1. intracellular fluid-icf
  2. extracellular fluid-ecf
  3. protein
  4. mineral
  5. fat mass
  BIA เป็นเครื่องที่ใช้วัดน้ำหนักตัว ปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย ที่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

  อ้างอิง
  http://blog.dietitian.in.th/2013/02/bia.html?m=1
  http://www.tanita.co.th/product
  http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/340

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s