คลังเก็บผู้เขียน: phavadol

เกี่ยวกับ phavadol

Lecturer at College of Sports Science and Technology Mahidol University

1.จงหา Angular distance และ Angular disp … อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ | Posted on | ใส่ความเห็น

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ

เทคโนโลยีการกีฬา (Sports technology) “นว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปี 4 | 114 ความเห็น

คิเนเมติกเส้นตรง (Linear Kinematics) Lab … อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ | Posted on | 109 ความเห็น

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ลิงก์ | Posted on

ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดลงในช่องแสดงความคิ … อ่านเพิ่มเติม

ลิงก์ | Posted on | ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัด

สรุปความรู้ที่ได้ในกลุ่มใหม่ เป็นบทความส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | 13 ความเห็น

Skill

โพสท์ใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | ใส่ความเห็น